"is there anybody there?" translation into Hungarian

EN

"is there anybody there?" in Hungarian

EN is there anybody there?
volume_up

Similar translations for "is there anybody there?" in Hungarian

to be verb
Hungarian
there adverb
anybody pronoun

Context sentences for "is there anybody there?" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
Nos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
EnglishTo some people that sounds incredible, but not to anybody who knows about artists.
Egyesek fülének ez hihetetlenül hangzik, de annak, aki ismeri a művészeket, nem.
EnglishIt is full of practical information for anybody who wants to help bees thrive.
Tele van praktikus információkkal azok számára, akik a méheket akarják segíteni.
EnglishBut I know my husband better than anybody and he needs someone like you right now.
De mindenkinél jobban ismerem a férjemet, és tudom, hogy most rád van szüksége.
EnglishUnless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
Hacsak a hallgatóságból valaki nem jelenkezik önként, hogy abbahagyja az evést!
EnglishIt's obvious to anybody with eyes that that store is just a front for something.
A vak is láthatja, hogy ez a könyvkereskedés csak fal valami piszkos ügyhöz.
EnglishThe truth is, said Evelyn, that one doesn't really know anything about anybody.
Az az igazság folytatta Evelyn , hogy voltaképpen senkiről sem tudunk semmit.
EnglishYes, it could happen, but do you think anybody wants to read a book about it?
Tehát meg fog történni, de gondolod, hogy ezt könyvalakban is el akarják olvasni?
EnglishHe does the design work for Qual-A-Tec, and I wouldn't use anybody else's silencer.
Õ végzi a tervezést a Qual-A-Tec-nél, nekem meg nem kéne senki más hangtompítója.
EnglishI hadn't said anything to anybody, even Eric, about what I wanted to do to Blyth.
Senkinek, még Ericnek sem szóltam semmit arról, hogy mit tervezek Blyth-szal.
EnglishIf anybody has discovered what life is all about, Father might say, it is too late.
Ha valaki esetleg rájön, hogy mi az élet értelme mondta olykor apám , már késő.
English'They can see their ranks growing,' he said, 'without anybody else noticing it.'
- Láthatják, mint gyarapodnak számban és erőben, másnak pedig nem tűnik föl.
EnglishThere are three bullets still in the bottom of it, in case anybody needs one.
A láda alján még mindig van néhány golyó, ha esetleg valakinek szüksége lenne rá.
EnglishWhen he goes to work, he doesn't stop by to talk to anybody, he doesn't call.
Amikor munkába megy, nem áll meg senkivel beszélgetni egyet, nem is telefonál.
EnglishIf anybody hurt that child's feelings, you'd be the first to stick up for him.
Ha bárki megbántaná azt a kisfiút, te lennél az első, aki a védelmére kelnél.
EnglishWomen are suffering more than anybody else in the economic and social crisis.
A nőket mindenki másnál nagyobb mértékben sújtja a gazdasági és társadalmi válság.
EnglishMcDeere ain't mentioned it to anybody, at least not to anybody we're listening to.
McDeere senkinek sem említette, legalábbis senki olyannak, akit lehallgatunk.
English'If she isn't with the people you've contacted already, she's not with anybody.'
Ha a feleségem nincs azoknál, akiket már megkerestek, akkor senkinél sincs.
EnglishI don't think we're going to find anybody here, Scully said, hands on her hips.
Meglepne, ha találnánk itt valakit jegyezte meg Scully csípőre tett kézzel.
EnglishIts a long time since anybody listened to the police short wave for amusement.
Rég volt, amikor az emberek szórakozásból hallgatták a rendőrségi rövidhullámú adót.