EN

jaws {noun}

volume_up

Context sentences for "jaws" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomehow he had to avoid those fangs above, and those snapping jaws lower down.
Valahogy ki kell kerülnie a nőstény démon agyarait, a lófejekről nem is beszélve.
EnglishHissing in fury, the monster shambled toward its enemy, massive jaws snapping.
A dühtől sziszegve, hatalmas állkapcsait tátogatva dübörgött a sötét alak felé.
EnglishJaws widened and teeth gleamed as a huge, bristling body fell upon the queen.
Állkapcsait tátva, fogait villogtatva zúdult rá sörtés tömegével a királynéra.
EnglishIt was up to Jerle Shannara and the Elves to hammer shut the jaws of the trap.
Jerle Shannarának és az elfeknek annyi dolguk marad, hogy bezárják a csapda ajtaját.
EnglishHaoke would get his, too, after Takkata-Jim had locked his jaws on the situation.
Haoke is megkapja majd a magáét, miután Takkata-Jim már a szájában tartja a helyzetet.
EnglishThe jaws opened and enveloped her entire body, then closed slowly around her.
Az állkapcsok kinyíltak és elnyelték egész testét, majd lassan zárultak be körülötte.
EnglishAnd how many lost and hungry wayfarers have those jaws snapped up, Stark wondered.
És Stark elgondolta, vajon hány eltévedt, éhes utast téphettek szét ezek az állkapcsok.
EnglishThey simply stood there on the slightly tilted floor of the van, jaws slightly agape.
Egyszerűen csak ácsorgott a mikrobusz enyhén lejtő padlóján, kissé szétnyílt szájjal.
EnglishHe picked up the teeth and slipped his finger between the slightly gaping jaws.
Felvette a fogsort, és bedugta az ujját a résnyire nyitott fogak közé.
EnglishBut you know, that man's curiosity was as powerful as a wolf's jaws; he would not let go.
Hanem tudod-e, abban az emberben úgy dolgozott a kíváncsiság, akár a bányatűz.
EnglishIts jaws flashed fire as it caught sight of the watching men on the balcony.
Állkapcsai közül tűz csapott ki, ahogy elkapta az erkélyről figyelő emberek tekintetét.
EnglishCurds of foam flew from the stray's jaws as it worked, shaking the meat off the bone.
Lázasan fejtette le a húst a csontról, sebesen mozgó állkapcsán tajték csorgott végig.
EnglishThen K'tha-Jon clapped his jaws and moved to find a way around the barrier.
K'tha-Jon összecsattintotta a száját, és indult, hogy megkerülje a sáncot.
EnglishBorgul's front paws raked down the arm that the man threw up to ward off those jaws.
Borgul könnyedén söpörte félre a férfi védekező karját izmos mancsaival.
EnglishThe soonest time after your jaws is too far away to chomp it, the cook said.
Mihelyt elhordod innen azt a ronda pofádat, hogy ne kóstolhass bele felelte a szakácsnő.
EnglishHe crafted a sonic image of great fleets of ships, embellished with gaping jaws.
Hatalmas, tátogó szájú flották hangképét kezdte sugározni magából.
EnglishHe felt a rash of warmth and the vinegarlike tang of its hide as its jaws gaped wide.
Érezte a belőle áradó forróságot, és érezte bőre ecetes szagát, amint kitátotta a pofáját.
EnglishHis jaws got lumpy in front of his ears, and his tangled eyebrows came down over his eyes.
Arcában rángatóztak az izmok, a szemöldöke leszaladt és eltakarta a szemét.
EnglishI have seen the great rock lizard open his jaws to take me, and he has not taken me.
Én láttam a nagy kövigyíkot, ahogy ellátja a száját, hogy bekapjon, és nem kapott be engem.
EnglishThe wolfs head was raised, jaws open, close to the victims neck.
A farkas felemelt fejjel, leendő áldozata nyaka felé tátott szájjal fagyott meg.