"jealous of" translation into Hungarian

EN

"jealous of" in Hungarian

See the example sentences for the use of "jealous of" in context.

Similar translations for "jealous of" in Hungarian

jealous adjective

Context sentences for "jealous of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe two sisters are jealous of each other, you see, another proof of their affection.
Tudja, a két nővér féltékenykedik egymásra, ez éppen a gyöngédségük bizonyítéka.
English'Yes; they'd be jealous,' the tiny drone said in its high, slightly grating voice.
Igen, mert irigykednének válaszolta magas, kissé reszelős hangján az aprócska drón.
EnglishCommunism remained a jealous system of belief, intolerant of competition of any sort.
A kommunizmus féltékeny hitrendszer volt, intoleráns minden konkurenssel szemben.
EnglishShe became jealous of his esteem, when she could no longer hope to be benefited by it.
Sóvárogva vágyott Darcy becsülésére, pedig ennek már semmi hasznát nem remélhette.
EnglishI told him I had a crush on you in high school and I think I got him jealous.
Elmondtam neki, hogy a gimiben beléd voltam zúgva, és azt hiszem egy kicsit féltékeny.
EnglishAnd it wouldn't be Morelli, because Wynant was jealous of him and they'd had a row.
És nem lehet Morelli, mert Wynant féltékeny volt rá, és balhé volt köztük.
EnglishYou will always be welcome, and if My Lady is jealous I will turn her face to the wall.
- Mindig szívesen látlak, és ha Úrnőm féltékeny, majd a fal felé fordítom az arcát.
EnglishI hope you're not jealous when I give Saul candy bars or show him attention.
Remélem, nem vagy féltékeny, amiért Saulnak is adok csokoládét, és vele is foglalkozom.
EnglishAll we Ethnological men are as jealous as jackdaws of one another's discoveries.
Mi etnológusok úgy irigykedünk egymás felfedezéseire, mint a csókák.
EnglishSounds like some jealous woman - but who'd be jealous of Miss Gilchrist?
Női féltékenységre lehetne gondolni, de ki féltékeny Gilchrist kisasszonyra?
EnglishAnd Angela was jealous of Amyas and rebelled against his overbearing ways.
Remélem... őszintén remélem... sikerült eltitkolniuk előtte az igazságot.
EnglishHe had come to the Sheriff's Office in a jealous frenzy and had attacked John LaPointe.
Féltékenységének dühe hajtotta a seriff hivatalába, s ott megtámadta John LaPointe-ot.
EnglishI think the moon was a little jealous, because it hid its face behind a ragged cloud.
Azt hiszem, a hold is megirigyelte, mert elbújt egy rongyos felhő mögé.
EnglishAnd of course he's very jealous of me, being at a lower level, you see?
És persze Trisztán nagyon irigy rám, mivel ő olyan alacsony szinten ragadt.
EnglishOn the contrary, I expected to find you jealous of your nighttime hours.
Épp ellenkezőleg, azt vártam, hogy féltékenyen őrzöd éjszakai magányodat.
EnglishIt's when you talk like that, that's what makes me think that you're jealous.
Az hogy így beszélsz, arra enged következtetni hogy féltékeny vagy.
EnglishTaylor had the motive, jealous rage, and the opportunity to kill Geiger.
Taylornak volt rá oka, hogy megölje Geigert: veszett féltékenysége; s volt rá alkalma is.
EnglishThe 19th-century unification of Germany's jealous principalities proved equally difficult.
A féltékeny német hercegségek XIX. századi egyesítése hasonlóképpen nehéznek bizonyult.
EnglishOnly by rigid, jealous independence could he keep his self-respect.
Ezt már előbb is mondta, de most komolyan is gondolta, vagy legalábbis úgy hangzott.
EnglishThou hast listened to the jealous voice which said to thee, 'Refrain!'
A féltékeny hangra hallgattál, amely azt mondta: "Tartóztasd meg magad!"

Other dictionary words

English
  • jealous of

Translations into more languages in the bab.la English-Portuguese dictionary.