"jealousy" translation into Hungarian

EN

"jealousy" in Hungarian

EN jealousy
volume_up
{noun}

jealousy (also: yellows)
He felt a pang of jealousy, for there was no such closeness between them.
Belenyilallt a féltékenység, amiért az ő viszonyuk nem ilyen meghitt.
Lancelet smiled indulgently, and Morgaine felt a sickening pang of jealousy.
Lancelet elnézően mosolygott, és Morgaine-ba beteges féltékenység hasított.
I believe that institutional jealousy is a characteristic shared by mediocre individuals.
Szerintem az intézmények közötti féltékenység középszerű egyének jellemvonása.
jealousy

Synonyms (English) for "jealousy":

jealousy

Context sentences for "jealousy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDajeil felt a pang of jealousy, then forced herself to smile, as graciously as she could.
Mosolyt erltetett az arcára, olyan nagylelkt és szintét, amilyenre csak futotta.
Englishhe said, giving artless expression to a pang of jealousy.
- Ön látni fogja őket! - mondta Goriot, naivul elárulva fájó irigységét.
EnglishGo, I said softly, before your impetuous friend tries to stab me in base jealousy.
A nagy Constantinust követő császárok mást se csináltak, csak háborúztak.
EnglishThat's why he makes her break with Morelligiving Wynant's jealousy as an excuse.
Ezért is erőszakolta ki, hogy szakítson Morellivel, Wynant féltékenységét használva ürügyül.
EnglishAny pain I felt, jealousy, shame, fear, whatever, I buried it inside me.
Jó mélyen eltemettem magamba félelmet, fájdalmat, féltékenységet, restelkedést, mindent.
EnglishHe therefore held by his accusation, though it was founded rather on jealousy than on knowledge.
Augustus a gyermeket születése után rögtön elvetette és kitetette egy hegyoldalra.
EnglishWhat role did jealousy have when they were inhabiting other bodies?
Vajon mi értelme van a féltékenységnek, ha nem a saját testünkben vagyunk?
EnglishWas it the simple jealousy of others which your thoughts reveal to me?
Egyszerű féltékenységből a többiek miatt, akiket gondolataid mutatnak?
EnglishI watched her in profile and nothing filled my mind so much as pure, utter, base jealousy!
Néztem Merrick arcélét, és egyetlen dolgot éreztem: hamisítatlan és alantas féltékenységet.
EnglishYou wouldn't think of jealousy to look at Mrs. Murdock now--but if that was a motive, she had it.
Ha ma látja Mrs. Murdockot, nem gondol féltékenységre, de ez az indíték megvolt benne.
EnglishI cannot, you see, imagine this man... the man who is mad with rage and jealousy.
Én sehogy se tudom elképzelni azt a férfit, azt a bizonyost, aki őrjöng a dühtől és a féltékenységtől.
EnglishThe other women would gnaw their livers in jealousy and would speak against her to their husbands.
A többi nő belebetegedne a féltékenységbe, és ellene uszítanák a férjüket.
EnglishThere was a watchful, almost proprietary expression on his face, and she felt an instant's jealousy.
Úgy figyelt, mint aki félti a kincsét, és Donna egy pillanatra féltékenységet érzett.
EnglishI thought his pearl was a little too large, but that might have been jealousy.
Kissé nagynak találtam a zakójába tűzött gyöngytűt, de lehet, hogy csak az irigység láttatta így velem.
EnglishFor all her unhappiness and jealousy, she is not, I should say, a woman of strong passions.
Minden boldogtalansága és féltékenysége ellenére nem az a nő, akit vad szenvedélyek irányítanak.
EnglishBut as soon as word reached Rome of these elaborate festivities, there was much jealousy and discontent.
Ahogy Rómában hírét vették a fényes ünnepségeknek, lett nagy irigység és felzúdulás.
EnglishIn both capacities she aroused a certain amount of envy and jealousy.
Mindkét minőségében bőven keltett irigységet és féltékenységet.
EnglishBut when it comes to jealousy-- He paused, watching the good-looking, fair young giant before him.
Elhallgatott, és várakozóan nézte az előtte álló jóképű fiatal óriást.
EnglishIf Lance were not my closest friend, I should be mad with jealousy.
Ha Lance nem a legjobb barátom volna, őrülten féltékeny lennék.
EnglishThe eldest of the sisters slays her lover for jealousy.
a legidősebb leány féltékenységében megöli szerelmesét; a második odaadja

Other dictionary words