EN jeer
volume_up
{noun}

jeer (also: catcall)
jeer (also: mockery, flout)
jeer (also: gibe, raillery, taunt, flout)
jeer

Synonyms (English) for "jeer":

jeer

Context sentences for "jeer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWITCH WORLD 177 There was a faint jeer in that, enough to flick one on the raw.
Halvány jókedv áradt a hangjából, elegendő ahhoz, hogy valaki bekapja a horgot.
EnglishInsolent and arrogant, they display themselves and jeer at the respectables who sometimes pass.
Arcátlanul és nyeglén mutogatják magukat, és gúnyolják a néha arra vetődő tisztességes embereket.
EnglishA sound, half-laugh, half-jeer, rose among the seated boys.
Félig nevető, félig gúnyos neszezés hallatszott az ülő fiúk köréből.
EnglishThe sniggering of the savages became a loud derisive jeer.
A vadak kuncogása hangos, gúnyos röhögésbe csapott át.
EnglishHe says, 'Jeer, Doc-is that the best you can do?
Okosabbat nem tud, doktorkám? - azt mondja neki.
EnglishJeer, Alan, I don't know what I said.
Én már azt sem tudom, Alan, mi csúszott ki a számon.
EnglishBut hardly had he gone twenty paces down the street, than a band of children began to jeer at him, and throw stones, crying -
De alig tett húsz lépést az utcán, amikor egy gyermekcsapat gúnyos kacagással fogadta, és kövekkel kezdte dobálni, mondván:
EnglishAttracted by the activity, folk from the town had started to gather and some of them began to jeer Glyneth's attempts to help Kul.
A város felől gyülekezni kezdtek az emberek, és néhányan nevetve gúnyolódtak Glyneth erőlködésén, hogy felsegítse Kult.
EnglishThey jeer at you.
EnglishContent with that, he paused to gather things up, annoyed that they returned to jeer at him like the naughty children they were, dancing about him.
Amikor megragadta a fiú grabancát és felemelte, a kölyök hatalmas erővel csapkodott, miközben hangosan szitkozódott, és megpróbált kiszabadulni.
EnglishYou can boo, you can jeer, but remember this: Britain outside of the euro has been able to devalue, has been able to slash interest rates.
Lehet lehurrogni, lehet kinevetni, de emlékezzenek erre: az eurózónán kívül maradt Britannia képes volt leértékelni, és képes volt kamatvágást eszközölni.
EnglishJeer on if you like, but have you noticed that on the bond markets this morning Greek bonds are trading 233 basis points higher than German bonds?
Gúnyolódjanak csak, ha akarnak, észrevették, hogy ma reggel a kötvénypiacokon a görög kötvényekkel 233 bázisponttal magasabb kamat mellett kereskedtek, mint a német kötvényekkel?
EnglishHe walked slowly into the middle of the clearing and looked steadily at the skull that gleamed as white as ever the conch had done and seemed to jeer at him cynically.
Lassú léptekkel közeledett hozzá, szemmel tartva a koponyát, mely éppoly fehéren csillogott, mint nemrég még a kagyló, és most mintha cinikusan az arcába röhögne.

Other dictionary words