"jeopardised" translation into Hungarian

EN

"jeopardised" in Hungarian

See the example sentences for the use of "jeopardised" in context.

Context sentences for "jeopardised" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe private data of the individual cannot be jeopardised by other measures.
Az egyén személyes adatait nem lehet más intézkedésekkel veszélyeztetni.
EnglishTheir health and safety are jeopardised by unscrupulous employers.
Az egészségüket és biztonságukat veszélyeztetik a gátlástalan munkáltatók.
EnglishIf we ignore these principles, then OLAF's success will be jeopardised.
Ha ezeket az elveket nem vesszük figyelembe, akkor veszélybe kerül az OLAF eredményes működése.
EnglishWithout such provisions, the social fibre of FTAs is jeopardised.
E rendelkezések nélkül a szabadkereskedelmi megállapodások társadalmi eleme veszélybe kerül.
EnglishWithout an appropriate amount of good-quality soil, European agriculture too will be jeopardised.
Jó minőségű és megfelelő mennyiségű talaj nélkül az európai mezőgazdaság is veszélybe kerül.
EnglishMoreover, their economic recovery could be seriously jeopardised.
Ezenkívül gazdasági fellendülésük is komoly veszélybe kerülne.
EnglishIn our view existing treaties should not be jeopardised.
Véleményünk szerint a meglévő szerződéseket nem szabad veszélyeztetni.
EnglishThe right of trade union action must not be jeopardised.
A szakszervezeti fellépéshez való jogot nem lehet veszélyeztetni.
EnglishThe recommendations must be applied by Member States to prevent stability being jeopardised.
A stabilitás veszélyeztetésének megakadályozása érdekében a tagállamoknak alkalmazniuk kell az ajánlásokat.
EnglishThe use of the fake passports in this situation has jeopardised that position, especially in Dubai.
A hamisított útlevelek használata ilyen helyzetben veszélyezteti ezt az álláspontot, különösen Dubaiban.
EnglishThis tool is therefore too important to be jeopardised.
Ez az eszköz tehát túl fontos ahhoz, hogy veszélyeztessük.
EnglishIt is not only about the future of subsequent generations being jeopardised, but also about global justice.
Nemcsak a következő generációk jövőjének veszélyeztetéséről van szó, hanem a globális igazságosságról is.
EnglishOur trade partners' climate policies cannot be jeopardised in order to boost Europe's market share.
Európa piaci részesedésének növelése érdekében nem veszélyeztethetők a kereskedelmi partnereink éghajlatpolitikái.
EnglishA 'no' vote would have jeopardised the whole package and that is a risk that I did not want to take.
Egy "nem ” szavazat veszélyeztette volna az egész intézkedéscsomagot és ezt a kockázatot szerettem volna elkerülni.
EnglishHowever, we can see that this peace is being jeopardised by other enemies and one major enemy is violence.
Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy ezt a békét kockára teszik más külső fenyegetések, és az egyik ilyen az erőszak.
EnglishThis must not be jeopardised without good cause; that is, merely because such professions do not exist elsewhere.
Ezt nyomós ok nélkül nem szabad veszélybe sodorni; amiatt semmiképpen, hogy más országokban más a gyakorlat.
EnglishThis issue needs to be clearly opposed by a majority in Parliament, but this has already been jeopardised by the Commissioner.
A kérdést határozottan ellenezni kell a Parlament többségének, ám a biztos most ezt veszélyezteti.
EnglishThese are great plans, but their implementation has been seriously jeopardised by the financial and economic crisis that continues to this day.
Ezek szép tervek, de a megvalósításuk komoly veszélybe került a mai napig tartó pénzügyi-gazdasági válsággal.
EnglishIt saddens me that the implementation of the Hungarian Presidency programme could be jeopardised by the government's attacks on the rule of law.
Sajnálom, hogy a magyar elnökségi program végrehajtását veszélybe sodorhatják a kormány jogállamot támadó lépései.
EnglishConsumer confidence in agricultural products must not, under any circumstances, be jeopardised by greed and negligence.
A fogyasztóknak a mezőgazdasági termékekbe vetett bizalmát semmilyen körülmények között nem szabad mohóság vagy hanyagság miatt megingatni.

Other dictionary words

English
  • jeopardised

Translations into more languages in the bab.la English-Swahili dictionary.