"jeopardy" translation into Hungarian

EN

"jeopardy" in Hungarian

EN jeopardy
volume_up
{noun}

jeopardy (also: chance, hazard, risk, venture)
Jeopardy was on after the news, and she didn't care for that show.
A Kockázat-ot adták a hírek után, és neki nem tetszett ez a műsor.
'This is America, kid - no double jeopardy.'
- Ez itt Amerika, öcsi nincs kétszeres kockázat.
- És felcsendült az Utolsó Kockázat szignálja.
jeopardy (also: danger, distress, hazard, menace)
Tényleg kísértette a veszély.
The sensations came with such force they almost constituted a summoning: past jeopardy signalling present.
Olyan erősen érezte mindezt, mintha valami mágikus figyelmeztetés lett volna: az elmúlt veszély jelezte a most bekövetkezőt.

Synonyms (English) for "jeopardy":

jeopardy

Context sentences for "jeopardy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was little purpose in being vengeful, when they were both in such jeopardy.
Értelmetlen lett volna, amikor mindketten ekkora veszedelemben forognak.
EnglishEven so, he was in dire jeopardy: not from the hooks but from the eeriacs teeth.
Ettől függetlenül hajszálon múlt az élete a borzongász fogai miatt.
EnglishOr for the millions whose jobs are in jeopardy or who are living in poverty?
Vagy azon milliók számára, akiknek veszélyben van az állása vagy akik szegénységben élnek?
EnglishThe sensation distracted her from Trudi's splashing, and indeed from her own jeopardy.
Az érzés elvonta figyelmét Trudi csapkodásától és a veszedelemről is, amibe ő keveredett.
EnglishYou standa ccused of mayhems that have placed our brotherhood in jeopardy.
Súlyos bántalmazással vádoljuk, ami veszélybe sodorta társaságunkat is.
EnglishIf you repeat what I'm about to tell you, both our lives are in jeopardy.
Ha kitudódik, amit elmondok most, mindketten életveszélybe kerülünk.
EnglishThey were all awake together, she and the brothers, and all in terrible jeopardy.
Õ is, és a fivérek is éberek voltak, ráadásul nagy veszélyben.
EnglishThere must be something about that particular person that places that person in jeopardy.
Bizonyára van valami azzal a személlyel kapcsolatban, ami az adott személyt veszélybe sodorja.
EnglishUnder such circumstances the future of the European Union is in jeopardy.
Ilyen körülmények között veszélybe kerül az Európai Unió jövője.
EnglishThis obviously puts both their health and their child in jeopardy.
Ez természetesen mind saját, mind gyermekük egészségét veszélyezteti.
EnglishAnd if you don't help me then there's more than your dime-store romance in jeopardy.
- Baszd meg! - kiáltott rá Howie, kezét ökölbe szorítva.
English(DE) Mr President, the survival of many farms is in serious jeopardy.
(DE) Elnök úr, számos gazdaság túlélése komoly veszélyben van.
EnglishThe so-called European idea is not thrown into jeopardy by those who reject the Lisbon Treaty.
Az úgynevezett európai eszmét nem veszélyeztetik azok, akik elutasítják a Lisszaboni Szerződést.
EnglishNever had the family known such turmoil and jeopardy.
Ehhez fogható zűrzavar és földcsuszamlás még sose fordult elő Mayfairéknél.
EnglishTakkata-Jim's right to have special, bonus offspring might be in jeopardy.
Takkata-Jim joga a plusz utódokra veszélybe kerülhet.
EnglishShe talks to me and she watches the soaps, and never misses `Jeopardy' or `Wheel of Fortune'??
Beszél hozzám, nézi a szappanoperákat, a világért ki nem hagyná a Rizikót meg a Szerencsekereket???
EnglishThey would, through their actions, be putting in jeopardy the exporters of many Member States besides their own.
Intézkedéseikkel a sajátjaik mellett sok tagállam exportőreit is veszélyeztetnék.
EnglishBecause if Jonesy could interfere, everything was in jeopardy.
Mert ha Jonesy képes beavatkozni, akkor minden veszélybe került.
EnglishWith such a short name, his future as a big-firm lawyer is in jeopardy.
Ilyen rövidke névvel súlyos veszélyben forog a jövője.
EnglishHe'll get emotional and distracted, put Elizabeth in jeopardy.
Érzelmileg érintett, esetleg veszélybe sodorhatja Elizabethet.