"jerky" translation into Hungarian

EN

"jerky" in Hungarian

EN

jerky {adjective}

volume_up
Its walk was jerky as if its knees were put together backwards.
Szaggatott mozdulatokkal haladt, mintha a térde az ellenkező irányba hajlana.
He looked thoughtfully down at his hands as he spoke in jerky disconnected sentences.
Komolyan lenézett a kezére, miközben szaggatott kusza mondatokban. beszélt.
The banshee remained where she was, but her gaze shifted down to meet his, the movements jerky, uncertain, like a lizards.
A banshee ott maradt, ahol volt, de kissé lehajtotta a fejét, hogy tekintete találkozzék Davidével, bizonytalanul mozgott, apró, szaggatott mozdulatai mint egy gyíké.

Context sentences for "jerky" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI ate a stick of beef jerky and several handfuls of mixed peanuts and raisins.
Ettem egy rúd szárított marhahúst, és több maréknyi vegyes mogyorót és mazsolát.
EnglishHe looked thoughtfully down at his hands as he spoke in jerky disconnected sentences.
Komolyan lenézett a kezére, miközben szaggatott kusza mondatokban. beszélt.
EnglishBut as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.
De amint elhaladtak mellette, döcögősen elkezdett felfelé mászni a falon.
EnglishOne hand lifted off the table with a floppy, jerky movement and then came crashing down.
Az egyik ernyedt kéz rángva fölemelkedett, aztán csattanva visszahullott az asztalra.
EnglishI forced a chunk of beef jerky into my mouth and reluctantly chewed.
Betuszkoltam egy falat szárított marhahúst a számba, és kelletlenül elrágódtam rajta.
English'My Lord Abbot,' he stiffly greeted the black-bearded churchman with a jerky little bow.
Abbé uram köszöntötte ridegen az egyházfit, apró meghajlás kíséretében.
EnglishThe alien gave a jerky nod and brought the shuttle in to land among all the other ships.
Az idegen klón gépiesen bólintott, majd továbbkormányozta az űrsiklót.
EnglishHis Pine View jerky wasn’t gone, but he had dipped down farther than he liked.
A Pine View-ban kapott szárított hús ugyan nem fogyott el, de a kelleténél jobban megcsappant.
EnglishIts walk was jerky as if its knees were put together backwards.
Szaggatott mozdulatokkal haladt, mintha a térde az ellenkező irányba hajlana.
EnglishOne hand reached into a pocket for some beef jerky to chew.
Egyik kezével zsebébe nyúlt, és kivett egy kis szárított marhahúst, hogy rágja.
EnglishIts jerky glance, even though mechanical, recalled the way her jailers had gawked at her.
A guruló lény fürkésző szeméről a pribékek tekintete jutott eszébe.
EnglishThey had made the jerky the way Corbell would have, in an oven set on Low.
Mintha egy alacsony fokozatra kapcsolt sütőben haladtak volna.
EnglishIn the flashes from the shed, everyone moved herky-jerky, like actors in a silent film.
A garázsból kiszökkenő fényben mindenki olyan darabosan mozgott, mintha némafilm szereplői lennének.
EnglishShe gave him one and nibbled on a piece of beef jerky.
Arlene adott neki egy szemet, ő pedig elrágott egy darab szárított marhahúst.
EnglishHis gray clothes and jerky, zigzag, irregular progress made him not unlike some huge moth himself.
Szürke öltönyében maga is úgy szökellt szabálytalanul ide-oda ugrálva, mint egy óriás lepke.
EnglishHe's just been laying back, hiding in that jerky painting until enough bad vibes built up to spring him.
Csak lapul ott a festményben és arra vár, hogy gyűljön benne a gonosz erő.
EnglishHe made a kind of jerky bow, then turning abruptly he left the room.
Mereven meghajolt, aztán sarkon fordult, és kiment a szobából.
EnglishBoxes around the cash register displayed giant-size Slim Jims and seemingly infinite eties of beef jerky.
A pénztárgép körüli dobozok különféle édességeket és rágógumikat kínáltak.
EnglishHe walked to the door with that same jerky stride and forced his fingers to curl around the knob.
Rángatózó lépésekkel az ajtóhoz ment, és kényszerítette a kezét, hogy rásimuljon az ajtógombra.
EnglishThe vendor looked at the big man's bleak face, swallowed hard, and made a jerky attempt at a bow.
A kereskedő a megtermett lovag komor arcára nézett, nyelt egy nagyot, majd ügyetlenül meghajolt.