EN

joint {noun}

volume_up
1. slang
joint
The classic Common joint, which, actually, we should play right now, since we're talkin' about that.
A klasszikus Common joint, amit pont most fogunk járszani, mivel pont erről beszélünk.
- kérdezte az egyik, akinél a joint volt.
Szerintem a joint az a kezedben, drágám.
This joint catered to Disease Collectors, the most hopeless of neurotic-addicts.
Ez a lebuj szórakoztatta a kórok vámszedőit, az idegbetegségek legreménytelenebb rabjait.
This was a respectable joint with no dice or whores, so the presence of a cop was not alarming.
Ez egy tisztességes lebuj volt, kurvák és szerencsejáték nélkül, ezért egy rendőr megjelenése nem keltett riadalmat.
2. other
All the joints are hand-carved and hand-scribed.
Minden illesztés kézzel faragott és írott.
joint (also: weld)
- Három füves cigi volt a fiókjában.
3. botany
4. anatomy
How are we going to revolutionize artificial joint replacement?
Hogyan fogjuk forradalmasítani a mesterséges ízület helyettesítést?
A hard, brambly slap to his left leg, making the knee sing with pain as it was driven in a way the joint had never been expected to bend.
Kemény, tüskés ütés érte a bal lábát, a térdébe belenyilallt a fájdalom, amikor az ízület természetellenes irányban mozdult el.
HU

joint {noun}

volume_up
joint (also: lebuj, spangli)
volume_up
joint {noun} [slg.]
A klasszikus Common joint, amit pont most fogunk járszani, mivel pont erről beszélünk.
The classic Common joint, which, actually, we should play right now, since we're talkin' about that.
- kérdezte az egyik, akinél a joint volt.
the one with the Joint asked.
Szerintem a joint az a kezedben, drágám.
I think it's your joint, love.

Context sentences for "joint" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Joint Committee which is to operate the agreement has already met in June.
A megállapodás érvényesüléséért felelős vegyes bizottság már júniusban összeült.
EnglishThen we must make a joint contribution so that it can actually become a reality.
Ezután kell közösen kivenni a részünket a tervből, hogy az realitássá váljon.
EnglishHe called for joint planning over the future of Hungarians in the Carpathian basin.
Arra hívta fel őket, hogy közösen tervezzék meg a kárpát-medencei magyarok jövőjét.
EnglishThe 8th EU - Kazakhstan Joint Cooperation Council Meeting is held in Brussels.
lang="EN-GB">Kazahsztán és az EU 8. együttműködési tanácsülése Brüsszelben.
EnglishMaybe a bruise or two, but nothing seemed seriously out of joint or injured.
Egy-két zúzódást szenvedett, de úgy tűnik semmije sem sérült meg komolyabban.
EnglishCheck every bawdy house, bagnio, Blind Tiger, and frab-joint in the city.
És ne hagyj ki egyetlen nyilvánosházat, egyetlen közfürdőt, egyetlen találkahelyet.
EnglishYou guys live with security measures that really infuriate the Joint Chiefs.
Maguk fiúk úgy titkolóznak, hogy a vezérkar néha egyenesen a falra mászik.
EnglishThe EEC-Spain joint committee holds its third meeting in Madrid, Spain.
Az EGT–Spanyolország vegyesbizottság harmadik ülése Madridban (Spanyolország).
EnglishAcross the street from it was a beer joint and a car was parked in front of that.
Átellenben, az utca túloldalán egy söröző volt, egy kocsi állt előtte.
EnglishThe transfer of ownership of joint stock companies may involve the transfer of shares.
Tulajdonosváltás részvénytársaságnál a részvények átruházásával történhet.
EnglishIn principle, we need to take joint responsibility for the funds that are available to us.
Elvben közösen kell felelősséget vállaljunk a rendelkezésünkre álló alapokért.
EnglishYou could bang it open but the pneumatic elbow-joint kept it from banging shut.
Ki lehet nyitni nagy robajjal, de a pneumatikus szerkezet megakadályozza, hogy becsapódjon.
EnglishThe manager, Passmore, don't place anybody in the joint that he would call a tall blond.
A gondnok, Passmore, senkiről sem tud, akit magas szőkének lehetne nevezni.
EnglishFirstly associated with herself in joint rule and then to rule alone.
Olyanra, aki eleinte vele együtt vezeti majd az iskolát, utána pedig nélküle.
EnglishIf an extension pipe is used, no air shall be allowed to enter the joint.
Toldalékcső használata esetén a csatlakozásnál nem szivároghat be levegő.
EnglishShe wanted to get their damned sodas in take-out cups and then blow this joint.
Azt akarta, hogy elvihető poharakban szolgálják fel az italt, hogy aztán gyorsan elmehessenek.
EnglishA tough guy out of the jailhouse got sore because it wasn't a white joint.
Egy most szabadult bandita haragra lobbant azon, hogy már nincs fehér kézben a Florian's.
EnglishHis every joint aching he got out, took a piss, then went to look for the lovers.
Sajgó tagokkal kiszállt a kocsiból, könnyített magán, majd a szerelmesek felkutatására indult.
EnglishThen he went all quiet on me, as he lit up a Haze joint, wreathing himself in honey smoke.
Megint hallgatott, rágyújtott egy Homályra, a mézfüstöt koszorúként tekerve maga köré.
EnglishSo what joint action can the EU institutions take on this matter?
Hogyan tudnak közösen fellépni az EU intézményei ezzel az üggyel kapcsolatban?