EN jolly
volume_up
{noun}

1. British English

jolly (also: drollery, fun, game, jest)
volume_up
móka {noun}

Context sentences for "jolly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur evening meal is a turnip stew; In spite of all we’re a jolly crew!
Vacsoránk szegényes, néha egy kis répa; Ezért mindig jól jön a nevetés s a tréfa!
EnglishI knew of Despard before - read his travel book, and a jolly good yarn it is.
Despardról hallottam már olvastam az útikönyvét, és meg kell mondjam, remek munka.
EnglishAnd the hunting and all that, being savages I mean--it must be jolly good fun.
Egyébként a vadászat s a többi dolog mármint vadembert játszani az jó szórakozás lehet.
EnglishI tell you, Jimmy, I can be jolly useful in a revolution - to one side or the other.
De a munka, amelyről szó van, nem Dél-Amerikában adódnék, hanem Angliában.
EnglishIt would be sad indeed if we were to part company now, after such a jolly time together.
- Szomorú lenne, ha most kellene elválnunk egymástól, miután ilyen jól összebarátkoztunk!
EnglishThe inn was run by a thin, good-humoured fellow and his plump, jolly wife.
A fogadót egy sovány, jó humorú fickó vezette gömbölyded, hasonlóan jó kedélyű feleségével.
EnglishThere won't be quite so much of this high-toned exclusiveness about the Jolly Roger in future.
Ezentúl nem lesznek úgy oda itt a Jolly Rogerben, hogy milyen előkelően exkluzívok.
EnglishIt is trying to jolly the ayatollahs out of their nuclear ambitions.
Hízelgéssel próbálja az ayatollahokat rávenni nukleáris hatalmi ambícióik feladására.
EnglishA light craft, of the type that could have been a ships jolly boat.
Egyetlen evezőős ülése az árboc rögzítésére szolgáló üreg mellett húzódott.
EnglishI should think she'd be jolly glad that there's at least one mother who doesn't know about Springer.
Szerintem örül, hogy legalább egy olyan anya van, aki nem tud Miss Springerről.
EnglishAt twelve o'clock a young man arrived at the Jolly Cricketers in a car, and engaged a room.
Tizenkét órakor egy fiatalember érkezett a Krikettbajnok fogadóba autón, és szobát bérelt.
EnglishHe laughed, a sound so monstrously jolly it made Thad's flesh crawl.
Megint fölnevetett, és olyan szörnyű mód kedélyesnek hatott, hogy Thad lúdbőrzeni kezdett.
EnglishThe Jolly Roger Hotel, Smugglers' Island, Leathercombe Bay came triumphantly into being.
Így kelt diadalmasan életre a Jolly Roger Szálloda a Csempészek Szigetén, Leathercombe Bayben.
EnglishHe's a bit of an ass in some ways, said Bryan's son, but he was a jolly good fighter pilot.
- Bizonyos tekintetben elég szamár - állapította meg Bryan fia -, de pompás vadászrepülő volt.
English'I tell you, it was jolly-beastly cold up there too, after summer,' said Hurree Babu confidentially.
- Mondhatom, nyár elmúltával cudar hideg volt ott fönn - szólt Hurree Babu bizalmasan.
EnglishYou know, that place, the Jolly Roger, wants a bit of livening up.
Tudja, ezt a helyet, ezt a Jolly Rogert, egy kicsit fel kell rázni.
English'I opine that it is very disturbing to you, but no enlightened observer is jolly-well upset.'
- Azt hiszem, téged is igen megviselhet, de mi már láttunk ilyet.
English'Oh, he's going to be a jolly travelling companion,' Kalten said ironically.
Szórakoztató útitárs lesz morogta Kalten némi iróniával.
EnglishThe Jolly Roger Hotel, in his opinion, given somewhat loudly, needed brightening up.
Némileg hangoskodva kifejtett véleménye szerint a Jolly Roger Szálloda is rászorult arra, hogy felrázzák.
EnglishIf you ask me, the murderer of Rogers would take jolly good care to be rolled up in bed snoring.
Szerintem Rogers gyilkosának gondja lett volna rá, hogy vidáman horkolva az ágyában találjuk.