"jostling" translation into Hungarian

EN

"jostling" in Hungarian

EN jostling
volume_up
{noun}

jostling (also: hunch, hustle)

Synonyms (English) for "jostling":

jostling
English

Context sentences for "jostling" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt resulted in repression and there was jostling, brawling and the like.
Ez elnyomáshoz vezetett, dulakodások, verekedések és hasonló dolgok történtek.
EnglishEd headed for the curb, jostling over the potholes as her hand gripped the parcel.
Ed a padka felé tartott, közben az úttesten levő lyukakat kerülgette.
EnglishWhere it had been was a path of silent, jostling sparrows between the overburdened trees.
Ahol régen út vezetett, most néma, tülekedő verebek tanyáztak túlterhelt fák között.
EnglishHumans rushed past us, stumbling and jostling to follow her into the church.
Emberek rohantak el mellettünk, bukdácsolva követték Dórát a templomba.
EnglishHis face darkened momentarily, and then his ugly, charming, jostling smile burst forth again.
- Arca elsötétült egy pillanatra, majd a csúf udvarias mosolygása terült szét rajta ismét.
EnglishShe led him into the jostling crowd, touching flipper and fluke to pry a passage through the press.
Vezetni kezdte a férfit a kavargó sokadalmon át, uszonyokat tologatva félre a lökdösődésben.
EnglishGaunt with his silver hair and his tweed and his hungry, jostling smile.
Ezüst haján, háziszőttes zakóján, kapzsi mosolygásán.
EnglishThose with the burden went first, and behind them there was a good deal of struggling and jostling.
Elöl négyen, a teherrel, mögöttük a többi, tülekedve, lökdösődve.
EnglishHe exposed his crooked, Jostling teeth in a wide smile.
Gaunt széles mosolygása kivillantotta összevissza nőtt görbe fogait.
EnglishThere was a smell of roasting meat in the air, and most of the people jostling round her commented greedily on it.
A levegőben sülő hús illata szállt, és Morgaine körül sokan tettek máris mohó megjegyzéseket.
EnglishThat took fifteen minutes of bouncing and jostling.
Ezután tizenöt percnyi pattogás és zötykölődés következett.
EnglishBlood oozed through the jostling wings and feathers.
Vér szivárgott a rebbenő szárnyak, a tollpihék között.
EnglishHis tongue licked out between those jostling tombstone teeth, and Ace saw it came to a double point, like the tongue of a snake.
Nyelve kijárt kidőlt-bedőlt sírkő fogai közt, és Ász látta, hogy kétágú, akár a kígyóé.
EnglishBobchinsky and Dobchinsky enter jostling each other.
Dobcsinszkij és Bobcsinszkij összeütköznek
EnglishAfter a long time there was a stir, and then the sound of trumpets somewhere, and a whisper ran through the jostling crowd.
Jó idő múlva mocorgás támadt, valahol trombiták harsantak, és suttogás futott végig a tolongó tömegen.
EnglishThe division between life and death was measured in incremental jostling for position amidst all-devouring progress.
Az élet és a halál között a mindent felemésztő fejlődés csataterén vívott hatalmi harc húzza meg a határvonalat.
EnglishExcept for Tiajo, just about everyone there was engaged in egalitarian jostling and jockeying for a better view of the match.
Tiajo kivételével mindenki demokratikus bokszolásba és lökdösődésbe kezdett, hogy minél jobb helyről lássa a mérkőzést.
EnglishTiny thoughts, snatches of conversations, melodies—all would pop into his mind, a tornado of chaos-images, crowding, jostling for his attention.
Voltaire merengve figyelte önmaga belső táját, és érezte a fölötte, benne lüktető, viharhoz hasonlatos erőt.
EnglishThe jostling ghosts were animated and eager, their eyes shining and their cheeks warm, as if they were borrowing life from the travelers.
A tülekedő kísértetek felélénkültek, lelkesedtek, fénylett a szemük tüzelt az arcuk, mintha merítenének a jövevények életerejéből.
EnglishThe ground beyond the wheel-ruts looked increasingly untrustworthy; the scrubby trees seemed to be jostling each other for position in the wet ground.
A keréknyomok is bizonytalannak látszottak; a csenevész fák szemmel láthatóan harcoltak egymással egy talpalatnyi nedves talajért.