"jot" translation into Hungarian

EN

"jot" in Hungarian

volume_up
jot {noun}

EN jot
volume_up
{noun}

jot (also: trifle)
jot
volume_up
iota {noun}
jot
volume_up
jotta {noun}

Synonyms (English) for "jot":

jot

Context sentences for "jot" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut you be sure to jot it all down, because I wont have time to say anything twice.
Mindent írj le ügyesen, mert nem lesz időm semmit kétszer mondani.
EnglishThe whiskey didn't impede his memory a jot, his host noted.
Amint azt vendéglátója konstatálta, a whisky cseppet sem zavarta meg a memóriáját.
EnglishOf the two demons neither jot, atom, breath, thought nor tittle remain.
A két démonból egyetlen szemcse, atom, gondolat sem maradt.
EnglishHis demeanor, his kindliness towards her had not changed one jot.
Megint Lestatra nézett, aki változatlan jóindulattal figyelte.
EnglishVoltaire sniffed a jot of snuff to calm himself.
- Voltaire felszippantott egy csipet tubákot, hogy lecsillapítsa magát.
EnglishPursuing serious criminal activity on the inside was unheard of, until the arrival of jot Roy Spicer.
Említésre méltó törvénybe ütköző tevékenység nem folyt odabenn, egészen Joe Roy Spicer megérkezéséig.
EnglishBut first, I want to jot down what Tom said to me last night, while we watched Kithrup's stormy seas.
De előbb még szeretném rögzíteni, mit mondott Tom tegnap este, amikor a Kithrup háborgó tengereit figyeltük.
EnglishCould you jot down your husband's routines for me...?
Le tudná nekem írni a férje napi teendőit, szokásait?
EnglishWith his right hand Rolland began to jot down pieces of the puzzle that had no seeming place to be there.
Rolland hozzálátott, hogy összeírja a kirakósdinak azokat a kockáit, amelyek sehogyan sem illettek bele a képbe.
EnglishI've been known to jot down a poem, if the muse descends.
Írok egy verset, ha a múzsa megihlet.
EnglishWe'll soon sweat that out of you, Hotchkiss replied, with a smile Grillo thought might have been a jot more reassuring.
- Ne féljen, hamar ki fogja izzadni - válaszolta Hotchkiss, olyan mosollyal, mely lehetett volna jóval megnyugtatóbb is.
EnglishI shall jot down the facts.
Mondja el nekünk az igazságot mondta.
EnglishFor amen I say unto you, till heaven and earth pass, one jot, or one tittle shall not pass of the law, till all be fulfilled.
Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.
EnglishIf they had uncles enough to fill all Cheapside, cried Bingley, it would not make them one jot less agreeable.
- Ha annyi nagybátyjuk volna, hogy az egész Cheapside-ot meg lehetne velük tölteni, attól még semmit sem veszítenének kedvességükből! - kiáltott fel Bingley.
English(Jot something for me?
Englishnot one jot or title
Englishnot one jot or title
Englishnot one jot or title
Englishnot one jot or title
Englishto jot sth down