"journal" translation into Hungarian

EN

"journal" in Hungarian

See the example sentences for the use of "journal" in context.

Context sentences for "journal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen he sat down and from a journal chose the spells he would take with him.
Aztán leült, és egy naplóból kiválasztotta, milyen varázslatokat vigyen magával.
EnglishTHIS DECISION SHALL BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES .
A jelenE határozat közlésére az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kerül sor.
English(2) Assent delivered on 16 September 1987 (not yet published in the Official Journal).
[2] 1987. szeptember 16-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
EnglishMy own guy has me writing a journal, describing what happened and how I feel about it.
Az enyém naplót írat velem, le kell írnom, mi történt, és hogyan érzek felőle.
EnglishThis was The New England Journal of Medicine, one of the six she subscribed to.
Ez történetesen a The New England Journal of Medicine volt a hatból, amire előfizetett.
EnglishThis call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
E felhívás teljes átláthatósággal készült, a Hivatalos Lapban is megjelent.
EnglishWhitmore, this journal is the key... to finding the lost continent of Atlantis!
Mr. Whitmore, ez a Napló a kulcs... hogy megtaláljuk Atlantisz elveszett kontinensét!
English[3] Opinion delivered on 9 March 2005 (not yet published in the Official Journal).
[3] 2005. március 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
English(2) Opinion delivered on 19 April 1985 (not yet published in the Official Journal).
[2] 1985. április 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
EnglishTHIS DECISION SHALL BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES .
A jelen határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
EnglishLong and exhausting negotiations culminated in publication in the Official Journal.
Hosszú és kimerítő tárgyalásokat koronázott meg a Hivatalos Lapban megjelent javaslat.
EnglishNo journal - and many would have paid high for the chance - was printing this news.
Egyetlen újság sem tudott erről a szenzációról, pedig rengeteg pénzt adtak volna érte.
EnglishOnce more the hand's first act was to rise again and turn to a fresh page in the journal.
És az idegen kéz első dolga megint az volt, hogy új lapra fordított a naplóban.
EnglishTHIS DECISION SHALL BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL JOURNAL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES .
Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.
English[2] Opinion delivered on 14 December 2005 (not yet published in the Official Journal).
[2] 2005. december 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
English(2) Opinion delivered on 12 December 1986 (not yet published in the Official Journal).
[2] 1986. december 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
English(2) Opinion delivered on 17 December 1982 (not yet published in the Official Journal).
[2] 1982. december 17-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
EnglishThad lapsed into the self-interview style which characterized a good part of his journal.
Innentől öninterjú formában folytatta, ahogy a naplójában elég gyakran szokta.
English(2) Opinion delivered on 10 October 1986 (not yet published in the Official Journal).
[2] 1986. október 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
English[2] Opinion delivered on 9 February 2005 (not yet published in the Official Journal).
[2] 2005. február 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Other dictionary words

English
  • journal

Moreover, bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.