"journals" translation into Hungarian

EN

"journals" in Hungarian

See the example sentences for the use of "journals" in context.

Context sentences for "journals" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishScientists write papers, produce articles for journals, give lectures.
A kutatók rendszerint írnak újságokba, cikkeznek, előadásokat tartanak.
EnglishIt has been explained in the journals of Imperial Science, Hari said.
- A Birodalmi Tudomány folyóirataiban éppen elég világosan írtak róla - jegyezte meg Hari.
EnglishShe suspected most law reviews and law journals were much the same.
Darbynak az volt a gyanúja, hogy a legtöbb jogi szemle és jogi figyelő többé-kevésbé egyforma.
EnglishThey were making detailed journals of their spending, their mood, their symptoms, their treatments.
Részletes kimutatásokat készítenek kiadásaikról, a hangulatukról, tüneteikről és kezeléseikről.
EnglishI think the lowest and most popular journals will serve us best.
Azt hiszem, a legalantasabb, vagyis a legnépszerűbb lapok felelnének meg a legjobban erre a célra.
EnglishOne saw more and more articles about the phenomenon in the journals.
Nem volt erről egy film is pár éve? tűnődött az orvos.
EnglishAfter achieving what we felt were remarkable results, our manuscript was rejected by four journals.
Miután elértük ezt a szerintünk kiemelkedő eredményt, a kéziratunkat visszautasította négy szaklap.
EnglishWhy do people keep im-possibly intimate journals?
Miért tartanak meg bizalmas adatokat tartalmazó határidőnaplókat?
EnglishEven with the sacred printing press, we got erotic novels 150 years before we got scientific journals.
A szent nyomdagéppel is: erotikus regényeket 150 évvel korábban nyomtattak, mint tudományos folyóiratokat.
EnglishIn addition, Lorkyn had downloaded dozens of articles about the Center which had appeared in medical journals.
Könnyű szellő borzolta gondosan nyírott, szürke haját, egyébként maga volt a méltóságteljes önérzet.
EnglishThere have been a number of articles published in various professional journals about stellar physics.
Az egyik például így kezdődik: Képzeljünk el egy csillagot, melynek belsejében ilyen és ilyen a röntgensugár-fluxus."
EnglishOne question to be assessed is also damage to the profitability of journals from small publishing houses.
További megvizsgálandó kérdés, hogy okoz-e mindez kárt a kisebb kiadók folyóiratainak profitabilitása szempontjából.
EnglishBoth Varanna's intuition and the knowledge she gleaned from the others' journals told her that new discoveries still awaited him.
Varanna ösztönei s az átböngészett feljegyzések azt sugallták, újabb felfedezések várnak még rá.
EnglishUnder the bed, they found a stack of Wall Street Journals and Forbes magazines, and also a copy of yesterday's Mogul.
Az ágy alatt nagy halom Wall Street Journal és Forbes magazin között megtalálták az előző napi Mogul egy példányát is.
EnglishAnd the books are really journals of my life.
A könyveim valójában az életem naplói.
EnglishThe drivel in the medical journals and Erika reading Dickinson at last drove him up from his armchair.
A szaklapokból áradó balgaság és a Dickinson kötet, amit a felesége tartott a kezében, végül arra késztették, hogy felálljon a fotelból.
EnglishThe KAL magazine was only good for thirty minutes-even that was a stretch-and he was current on the American news journals.
A KAL magazint, noha nagyon lassan olvasgatta, fél óra alatt kivégezte, s most épp az amerikai hírlapokat böngészte.
EnglishThere are 200 studies of health in relation to income and equality in the academic peer-reviewed journals.
200 tanulmány létezik, melyek az egészség és a jövedelem és egyenlőség kapcsolatával foglalkoznak tudományos lektorált folyóiratokban.
EnglishThere was a studio couch and a desk, some books and medical journals, an ash tray with five fat oval stubs in it.
Egy heverő volt benne és egy íróasztal, néhány könyv és orvosi folyóirat, valamint egy hamutálca öt tojás alakú cigarettacsikkel.
EnglishYou could have written in your journals.

Other dictionary words

English
  • journals

Even more translations in the English-Spanish dictionary by bab.la.