"journey to" translation into Hungarian

EN

"journey to" in Hungarian

See the example sentences for the use of "journey to" in context.

Similar translations for "journey to" in Hungarian

journey noun
Hungarian
to journey verb
Hungarian
to preposition

Context sentences for "journey to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat, and our brief amusement on this tiresome journey through the Lands of Men.
Erről van szó, meg egy rövid kis időtöltésről fárasztó utunkon az Emberek Földjén.
EnglishThey rose, washed, ate a brief meal, and resumed their journey toward Arborlon.
Felkeltek, mosakodtak, gyorsan bekaptak valamit, és indultak tovább Arborlon felé.
EnglishThey undertake a journey for the Warlock King, and I pray for their safe return.
Útra kelnek a máguskirály megbízásából, s imádkozom, hogy biztonságban hazatérjenek.
EnglishMenion Leah had not found the last leg of the journey to the Anar quite so simple.
MENION LEAH nem találta meg ilyen egyszerűen az Anarba vezető út utolsó szakaszát.
EnglishI'll wager this journey you've got panned for him is dangerous, too, isn't it?
Le merném fogadni, hogy veszedelmes az az út is, amit Wilnek tartogatsz, nem igaz?
English`We have discovered that part of his last journey out of London was spent in Paris.
Kiderítettük, hogy a két dátum között eltelt idő egy részét Párizsban töltötte.
EnglishYou were told to gather what you needed for your journey, Caerid Lock observed.
Azt mondták, szedd össze, amire utazásodhoz szükséged van szólt Caerid Lock.
EnglishI then cut his flesh into strips which I carried with me as I pursued my journey.
Aztán földaraboltam a testét, és a darabokat magammal vittem a további útra.
EnglishLooks like youve had a long journey tonightbut itll do you no good, Im afraid.
Úgy látszik, hosszú utat tettél meg ma éjjel, de semmi hasznod belőle, attól félek.
EnglishJak had spent the first five days of the journey sending puke over the railing.
Jak az első öt napot azzal töltötte, hogy a korláton lógva hányt a tengerbe.
EnglishYes, best to get started with this journey, Tay agreed, leaning forward eagerly.
Igen, jobb is, ha nekivágunk az útnak helyeselt Tay, és buzgón előrehajolt.
EnglishShe told me how important it was to her that she come with you on this journey.
Nekem azt mondta, nagyon fontos volt neki, hogy veled jöhessen erre az útra.
EnglishMany things befell us on our long journey which are too numerous here to tell.
Sok minden történt velünk a hosszú úton, olyan sok, hogy el se tudom mondani.
EnglishBut we have a new errand on this journey: we come to ambush the Men of Harad.
De ennek a betörésnek új célja van: azért jöttünk, hogy rajtaüssünk Harad emberein.
EnglishOnly that part of the journey that leads towards a democratic Turkey can be supported.
Az útnak csak az a része támogatható, amely a demokratikus Törökországhoz vezet.
EnglishI am aware that you are joining us here today after a long journey from Japan.
Tudom, hogy egy hosszú út után, Japánból visszatérve csatlakozik ma hozzánk.
EnglishMarius, I know I ask of you that you make a great journey, but please come.
Marius, tudom, hogy most én késztetlek hosszú utazásra, de kérlek, akkor is gyere!
EnglishWe must have made twenty-five stops on that last journey home from Florence.
Talán huszonötször is megálltunk, mikor utoljára jöttünk hazafele Firenzéből.
EnglishI was too old to make this journey on my own, but I was crazed with my discoveries.
Túl öreg voltam már, hogy egyedül tegyem meg az utat, de lázba hoztak fölfedezéseim.
EnglishSeveral times during the long journey to Paranor, they had nearly lost their lives.
Paranori hosszú útjukon többször is előfordult, hogy majdnem mind meghaltak.

Other dictionary words

English
  • journey to

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-German dictionary.