"joy" translation into Hungarian

EN

"joy" in Hungarian

volume_up
joy {noun}

EN joy
volume_up
{noun}

I got the joy,joy, joy, joy down in my heart.
Öröm, öröm, öröm, öröm van mélyen a szívemben.
I have experienced joy that was not joy, and here is a man who teaches me that sorrow is true joy.
Megtapasztaltam, hogy az öröm nem öröm, és íme, most ez a férfi arra tanít, hogy a fájdalom az igazi öröm.
The joy is about enabling other people's stories to be heard at the same time.
Az öröm abban rejlik, hogy egyszerre teszi hallhatóvá mindenki történetét.
joy (also: amusement, bang, blast, delight)
This was pure joy, intoxicationwonderful mastery of the air!
Tiszta élvezet volt ez számára, csodálatos uralkodás a levegő fölött.
But the pleasure and the passion and the joy is still there.
De az élvezet, a szenvedély és az öröm ettől még ott van.
Gordon wondered whether he was in joy or in agony.
Gordon azon tűnődött, élvezet ez még vagy haláltusa.
Carse told him the story of Caer Dhu and Rhiannon, watching Rold's expression change slowly from savage despair to a stunned and unbelieving joy.
Carse előadta neki Caer Dhú és Rhiannon históriáját, figyelte, hogyan váltja fel Rold képén a vad kétségbeesést hitetlenkedő vidámság.

Synonyms (English) for "joy":

joy

Context sentences for "joy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen our hunter's joy will be as yours is, when you witness a new place or thing.
Akkor a vadász öröme akkora lesz, mint a tiéd, amikor új helyet vagy dolgot látsz.
EnglishFather Gomez felt tears of joy prick his eyes as he kissed the President farewell.
Gomez atya az elérzékenyülés könnyeivel küszködve váltott búcsúcsókot az Elnökkel.
EnglishSo I spent time with Vivian, and I saw that she didn't find joy in cleaning toilets.
De ahogy Vivian-t elnéztem, azt láttam, hogy nem a vécétakarításban talál örömet.
EnglishAnd now you're resolved on denying him ultimate joy beyond death by destroying me!
És most meg akarod tagadni halál utáni végső örömét azzal, hogy elpusztítasz engem!
EnglishGordon could almost feel Macklin s joy, transmitted through that powerful grip.
Gordon szinte érezte Macklin szorításán, micsoda elégedettség tölti el a tábornokot.
EnglishAll three men recalled the fate of that piece of legislation with little joy.
Mindhárman felidézték ennek a törvénynek a sorsát, de kevés örömet találtak benne.
EnglishPrepare yourself for an announcement which will stupefy you with joy!”
Készüljön fel egy olyan bejelentésre, aminek hallatán meg fog némulni az örömtől!
EnglishSmall phials and pretty powders, joy and dreams for all, and perpetual slavery.
Hanem apró fiolákat meg szépítőszereket mindenki álmát és örömét és örökös rabságot.
EnglishThat I may come to you with joy, by the will of God, and may be refreshed with you.
Akkor, ha Isten akarja, örömmel mehetek hozzátok, hogy körötökben felüdüljek.
EnglishMy brethren, count it all joy, when you shall fall into divers temptations:
Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket.
EnglishFor the moment, however, 'tis also a fact that there is no joy in the Matrix.
De jelen pillanatban sajnos az is tény, hogy nem lelem örömömet a Mátrixban.
EnglishI told Holmes how the matter stood, my heart bubbling over with thankfulness and joy.
Mialatt mindezt elmagyaráztam Holmesnak, szívem majd kiugrott a helyéből örömömben.
EnglishTheir faces in the headlights were a joy to be- hold; fleshcops, scared to fuck.
Öröm volt nézni a pofájukat a reflektorfényben: totál beszart húszsaruk.
EnglishSo many other things astonished me; so many other things filled me with agony or joy.
Annyi minden más volt, ami megdöbbentsen, ami örömmel vagy szenvedéssel töltsön el.
EnglishI see, he murmured. three demons, who, full of joy, prepare to seize that man.
- Három démont látok - mondta -, aki boldogan készül rá, hogy megragadja ezt az embert.
EnglishHe said to Arthur, My lord, after the long wars, this gives me great joy.
- Uram - mondta Arthurnak -, a hosszú háborúság után ez nagy örömömre szolgál.
English- and pray, when am I to wish you joy?
S ha szabad kérdeznem, mikor kívánhatok maguknak sírig tartó boldogságot?
EnglishLike me, you are human, after all, and we know what a joy and terror that is.
Furcsa dolgok történnek velem, olyasmik, amik soha nem esnek meg másokkal.
EnglishThis offspring, whether male or female, and most often it was female, caused great joy.
Az újszülöttnek - ha hím volt, ha nőstény, bár többnyire nőstény - nagyon örültünk.
EnglishI am so torn between rage and joy, that if I do not burst. it will be a marvel!'
Széttéplek titeket dühömben és örömömben, csuda, ha szét nem robbanok!