"joyful" translation into Hungarian

EN

"joyful" in Hungarian

volume_up
joy {noun}

EN joyful
volume_up
{adjective}

joyful (also: gratifying, joyous, gladsome)
- Hallassátok örömteli hangotokat!
As the moon rose to overwhelm such tiny radiances, it shone down on a scene of wild and joyful celebration.
A hold lassan az égre emelkedett és fényével túlragyogva azokat lenézett az örömteli ünnepre.
' 'This day is top-filled with joyful surprises then,' Lenda chortled.
Ez a nap teli van örömteli meglepetésekkel kuncogott a gróf.
joyful (also: beaming, blithe, buoyant, cheery)
volume_up
vidám {adj.}
It was the faint trilling of pipes, a joyful sound filled with abiding love.
Halk, sípoló trillázás volt, határtalan szeretettel teli, vidám dallam.
He wore no saddle nor bridle, and there was something almost joyful in his stride.
Hiányzott róla a nyereg és a kantár, és volt valami vidám és felszabadult a mozgásában.
The tree was half-concealed by mist, but he seemed quite clearly to see the familiar figure of the little girl who had just banished their despair with her joyful song.
A fát félig eltakarta a köd, de még így is tisztán látszott az ágak között a kislány ismerős alakja, aki vidám dalával elűzte kétségbeesésüket.
joyful (also: glad, good)
The joyful shocks of the day had reduced the Space Wanderer to a childish condition a condition wherein irony and even sarcasm were lost on him.
A nap örvendetes meglepetéssorozata gyermekké sokkolta az rvándort gyermeki állapotában lepergett róla az irónia és a gúny.
Some of them almost scared me out my wits but at last she sent me the joyful news that he was hanged, which was the best news to me that I had heard a great while.
Ezek közül néhány majd elvette eszemet, de végül megírta azt az örvendetes hírt, hogy a fiút felakasztották, és ennél jobb hírt már régóta nem hallottam.
joyful
volume_up
életvidám {adj.}

Synonyms (English) for "joyful":

joyful
joy

Context sentences for "joyful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe uttered a joyful sigh, and her head fell back motionless on the pillow.
Boldog sóhajtást hallatott, és feje erőtlenül hanyatlott vissza a párnára.
EnglishHe wore no saddle nor bridle, and there was something almost joyful about his stride.
Nem volt rajta sem nyereg, sem kantár, és az ügetéséből valami féktelen jókedv sugárzott.
EnglishFrom somewhere to his left, amongst the dangling sea vines, came a joyful reply.
Valahonnan balról a csüggő indák közül jött a diadalmas válasz:
EnglishCelebrations in Kosovo took place in a joyful but responsible manner.
A koszovói ünneplések örömteliek, ugyankkor felelősségteljesek voltak.
EnglishAs always, the marvellous joyful nervy feeling of journey begun.
S mint mindig, elfogta a csodálatosan boldogító, izgalmas érzés: az utazás megkezdődött.
EnglishAnd it has an unexpected twist -- something that you didn't expect -- and you find a joyful experience.
És egy meglepő fordulat van benne -- amire nem számítunk -- és ezt élvezzük találod.
EnglishHalf a mile in the rear, Kim heard a hoarse and joyful clamour rolling down on him through the thick dust.
Kim rekedt és örvendező zúgást hallott a sűrű poron keresztül feléje hömpölyögni.
EnglishBy this means they hope to gain the gratitude of a joyful Heaven.
Ezáltal próbálják ugyanis elnyerni helyüket a Mennyek országában.
EnglishMme. de Nucingen gave a joyful start as she saw the card.
Nucingenné elolvasta a meghívót, látszott, hogy megörült neki.
EnglishBe joyful; leave sadness to the happy ones of this world.
- Örvendezzetek; a szomorúságot hagyjátok e világ boldogainak.
EnglishAnd it's an interesting question to ponder, why these things -- we find these things joyful.
És egy nagyon érdekes kérdés, amin elmélkedhetünk.
EnglishThe choir sang joyful anthems as the wedding guests filed in, and incense by the bale perfumed the air.
A vendégek érkezése közben a kórus dicsőítő himnuszokat énekelt, és a levegőt belengte a fémtálcákon égő füstölők illata.
EnglishTherefore, my beloved daughter, forget all shame and be joyful because you, too, are of the same nature as myself.
Ezért, szeretett leányom, feledj minden szégyent, és légy örvendező, mert te is éppen olyan természetű vagy, mint én.
EnglishJoyful in my spying, my unceasing betrayals, my deceits and the blood that appeared again and again on my hands.
Örvendezve kémkedtem, árultam el, tévesztettem meg embereket, és boldogan néztem még a kezemen időnként megjelenő vért is.
EnglishSir William and Lady Lucas were speedily applied to for their consent; and it was bestowed with a most joyful alacrity.
Collins tüstént Sir William és Lady Lucas beleegyezéséért folyamodott, amit a szülők boldog készséggel meg is adtak.
EnglishWhy would we find them joyful?
Hogy miért tartjuk, ezeket a dolgokat élvezetesnek?
EnglishWhen her time came, and she sat up in her vat, eyes glowing with joyful life, Turjan was breathless in haste to help her forth.
Amikor eljött az ideje, és a lány élettől csillogó szemmel felült a kádjában, Turján elakadó lélegzettel sietett kisegíteni.
EnglishAnd there's something joyful about it.
EnglishHer greeting was joyful A shout.
EnglishIt was to be a joyful occasion, the conquering candidate once again thanking the genius who'd asked him to run.
Jó hangulatú eseménynek ígérkezett: a nagy sikerekét arató jelölt ismét megköszönheti a zseniális embernek, hogy rábeszélte, induljon az elnökválasztási versenyen.