"jubilant" translation into Hungarian

EN

"jubilant" in Hungarian

EN jubilant
volume_up
{adjective}

jubilant (also: elated, exulting, exultant)
And the noisy song inside was jubilant and merry, something much more festive and discordant and triumphant than the song of the monks had been.
A templomban ujjongó vígsággal harsogott a dal, amely valahogy sokkal szilajabbnak, élesebbnek, diadalmasabbnak tűnt a szerzetesi kántusnál.
A jubilant love filled his blue eyes, and without forsaking his casual posture - he was leaning his elbow on the edge of the clavichord - he blew a kiss to me with his fingers.
Ujjongó szerelem töltötte el kék szemét, és anélkül, hogy változtatott volna hanyag tartásán a spinétre könyökölt , csókot dobott felém.
jubilant (also: beaming, blissful, felicitous, glad)
volume_up
boldog {adj.}
jubilant (also: glad, exultant, exulting)

Synonyms (English) for "jubilant":

jubilant

Context sentences for "jubilant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith marked distaste the valet said, I should describe it, Sir Henry, as jubilant.
Azt mondanám, Sir Henry, hogy élvezte a diadalát válaszolt az inas, nyilvánvaló undorral.
EnglishAs the car paused at a traffic light, Jeni suddenly let out a cry of jubilant realization.
Amikor a kocsi megállt az egyik közlekedési jelzőlámpánál, Jeni hirtelen felrikoltott.
EnglishShe was jubilant at the prospect of seeing Melanie again, but afraid that the girl was dead.
Lelkesítette a lehetőség, hogy viszontláthatja Melanie-t, de rettegett, hátha meghalt a kislánya.
EnglishThen she went and the jubilant Sea Kings went with her.
Azután eltávozott, s vele távoztak a diadalmas Tengeri Királyok.
EnglishThis part of the will made Clem and Jasmine and Lolly jubilant.
Clemet, Jasmine-t és Lollyt az egekbe vitte ez a rész.
EnglishSuch occasions transformed his face so that for a moment he seemed as youthful and jubilant as Dhrun himself.
Az ilyen alkalmakkor arca teljesen átalakult, és ugyanolyan fiatal és ragyogó volt, mint Dhruné.
EnglishLaughing and jubilant, Elvis ran after him.
Elvis ujjongva és nevetgélve a nyomában, majd eltűntek a láthatáron.
EnglishEach yowl from the prey brought a chorus of jubilant hoots from the pursuers and a change in the leader of the pack.
A zsákmány minden egyes visítása nyomán vad örömujjongás tört ki, és a csapat vezetőt váltott.
EnglishLasher was jubilant when he heard the child's voice!
Lasher ujjongott, mikor meghallotta a gyermek hangját.
EnglishCarlos didn't know whether to be jubilant or horrified.
Carlos nem tudta, örüljön, vagy szörnyülködjön.
EnglishThe fat thief was jubilant when he heard the news.
A kövér tolvaj arca felragyogott a hírek hallatán.
EnglishVoices, muted at the altar, silenced as the bread was devoured, soon burst forth loud and jubilant again.
A hangok, amelyek elhalkultak az oltárnál, és elnémultak a kenyér evésénél, hamarosan felcsaptak ismét, hangos ujjongással.
EnglishBianca was then jubilant as she would receive for the Master, and came with her servants to be lady of the house.
Nagy öröm volt ez Biancának, mert ilyenkor átjöhetett szolgálóinak kíséretében, és elláthatta a ház úrnőjének tisztét.
EnglishBoth Norman and Jane were inclined to be jubilant.
EnglishHe could not believe it when Elizabeth married a professor at Harvard, and he was jubilant when a year later she got divorced.
Nem hitt a fülének, amikor Elizabeth feleségül ment egy harvardi professzorhoz, és ujjongott, amikor egy évvel később elvált.
EnglishThe marshal returned jubilant.
A sheriff ragyogó képpel jött vissza.
EnglishI was jubilant when I left the inn.
EnglishHis voice was loud and jubilant.
EnglishI went out refreshed, jubilant.
EnglishJubilant, Marty rapped on the door.