EN

junk {adjective}

volume_up
However, today we are told that the junk-food era is over.
Ma azonban azt halljuk, hogy vége az ócska élelmiszerek korszakának.
Fast asleep on an old worm- hive settee, bought for a fiver down a Junk-U-Don't-Want.
Mélyen alszik egy ócska, molyette pamlagon, amit ötösért vettünk a Lim-Lom-Tárban.
Anyone who buys their children the cheapest junk toys untested does not want this responsibility!
Bárki, aki a legolcsóbb, teszteletlen, ócska játékot veszi a gyerekeinek, nem akarja ezt a felelősséget!

Context sentences for "junk" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd, um, could you, like, check the oil and all that other junk under the hood?
És, ellenőrizné, az olajszintet, és minden egyéb bigyót a motorháztető alatt?
EnglishFast asleep on an old worm- hive settee, bought for a fiver down a Junk-U-Don't-Want.
Mélyen alszik egy ócska, molyette pamlagon, amit ötösért vettünk a Lim-Lom-Tárban.
EnglishBut it should not have been thrown away with the junk-nor the drum either.
De azért nem lett volna szabad eldobni az ócskavas közé sem ezt, sem a dobot.
EnglishI pat her arm as Deck gathers our junk and packs it in three briefcases.
Dot karját simogatom, miközben Deck bepakolja a papírjainkat három aktatáskába.
EnglishIt limited the junk mail you got, and who cared about primaries, anyway?
Az sem volt mellékes, hogy így kevesebb szemetet gyömöszöltek a postaládájába.
EnglishI poked about in the closet and got a suitcase and put some junk in it.
Keresgéltem a szekrényben, elővettem egy bőröndöt, és beletettem egypár apróságot.
EnglishI heard him give the address very near to that junk-shop flat where he kept his treasures.
Hallottam, ahogy megadja annak az ócskás-üzletnek a címét, ahol a kincseit tartja.
EnglishIt was really amazing how much junk a person could accumulate in just three months.
Tényleg fantasztikus, mennyi kacatot tud összeszedni az emberlánya alig három hónap alatt.
EnglishThey were picked up with other junk at the garage of Mr. Phan-Van' Muoi.
Mindenféle más ócskavassal együtt Mr. Phan-Van Muoi garázsából került ide.
EnglishShe's simply got a little more of the junk in her than she can stand up under.
Csak egy kicsit több a drog a hasában, mint amennyit el tud viselni.
EnglishDo not mark messages as junk mail if the sender is in my address book:
Ne jelölje meg levélszemétként az üzenetet, ha a feladója benne van a címjegyzékben:
EnglishI am through poking around in the junk heaps, looking for bargains.
Elegem van abból, hogy a szemétdombon guberáljak, hátha találok valami értékeset.
EnglishOught to do you a big favor and throw this junk in the garbage for you, she thought.
Tehetnék neked egy nagy szívességet, és kidobhatnám ezt a szemetet a kukába, gondolta Mona.
EnglishApart from the car and the junk strewn over the concrete floor there was nothing to be seen.
A kocsin meg a betonpadlón heverő lomon kívül az égvilágon semmit sem láttam.
EnglishWe're just beginning to understand the human genome-what's a junk gene and real gene.
Még csak most kezdjük megérteni az emberi génállományt hogy mi a reszli gén, és mi a valódi.
EnglishOnce he turned and waved his hand, pedalling towards Cholon and the warehouse of junk.
Egyszer még visszafordult és integetett, azzal ment tovább Cholon és az ócskavasraktár felé.
EnglishHalf the population thrives off the junk that's the main product of this hot and dusty planet.
A népesség fele abból a szemétből él, ami a fő terméke ennek a vacak, forró golyónak.
EnglishI think we deserve a little junk food after the workout we had this morning.
Azt hiszem a reggeli testmozgás után ránkfér egy kis gyors-kaja.
EnglishI'll bet Warb is planning to put these in that junk heap he's workin' on, said Greedo.
Fogadni mernék, hogy Warb ebbe a vacak teknőbe akarja beletenni, amin dolgoznak mondta Greedo.
EnglishSo where's he supposed to put all the junk, especially the crap from the hospitals?
Hová tegye azt a rengeteg szemetet, pláne a kórházi hulladékot?