EN keep
volume_up
{noun}

keep (also: can, gaol, hold, jail)
They could hate all they wanted, but the prospect of Leavenworth Federal Pen kept them in their dark little holes.
Azt gondolhattak és érezhették, amit akartak a Leavenworth szövetségi börtön hűs vackainak mélyén.
This is prison, he kept telling himself, how can they be so fat?
Ez börtön, morfondírozott magában, hogy lehetnek ezek ilyen kövérek?
John and Ding got in, and the car drove to the base stockade, where the others were being kept for the time being, because the local jail wasn't secure enough.
John és Ding beültek a kocsiba, Mole pedig a bázis fogdájához hajtott velük, ahol a többi terroristát tartották elzárva, mert a helyi börtön nem volt elég biztonságos.
They pulled me off the tribunal and have kept me tied up in the guardroom without food for the last tour days.
Engem lehúztak a tribunálról, és az elmúlt négy nap alatt összekötözve hevertem a tömlöcben, minden élelem nélkül.
So my advice is to just keep tellin' yourself that this here cable is over five thousand years old, made in the glory days of great engineers.
Amikor a gépagyúak lázadása során ez a rendszer összeomlott, Hari elsőszámú hivatali kötelessége az lett, hogy biztosítsa az élelem és az árucikkek importját.
keep (also: maintenance, support)
keep
He moved the dagger to right and left, and they saw themselves to be at the portal of a keep, cut from concreted rock.
A tőrt jobbra és balra mozgatta, és így láthatták, hogy egy vártorony bejáratánál vannak, egy sziklánál.

Context sentences for "keep" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKeep your comments to yourself and tell me what they are saying, Leing hissed.
Tartsa meg magának az észrevételeit, és fordítsa amit mondanak! sziszegte Leing.
EnglishHe looked levelly into the apex's eyes and he knew he was going to keep playing.
Egyenesen a csúcsnemű szemébe nézett, és tudta, hogy folytatni fogja a játékot.
English'I've never had occasion to visit Zemoch, and I think I want to keep it that way.
Sosem volt okom ellátogatni Zemochba, és nagyon remélem, ez ezután is így marad.
EnglishHe explored as he went, attuned to the tastes and smells and sounds of the Keep.
Menet közben vizsgálódott, kóstolgatta az Öregtorony ízeit, illatait, hangjait.
EnglishGo on up and see for yourself, I said, trying to keep the agony out of my voice.
Menjen föl, és győződjön meg róla mondtam, igyekezve palástolni, hogy agonizálok.
EnglishWith a full alert on, the bribes Kham had paid wouldn't keep the guards bought.
Most, hogy teljes a riadó, semmilyen pénzzel nem lehet az őröket megvesztegetni.
EnglishKeep your knees together; do not sprawl, spraddle, slump nor kick out your feet.
Tartsd összezárva a térdedet; ne terpeszkedj, ne nyújtózkodj és ne lóbáld a lábad!
EnglishAnd you, Khunrath, keep the golem well away from us until our return to London.
Te pedig, Khunrath, tartsd tőlünk távol a Gólemet, míg vissza nem érünk Londonba.
EnglishKeep your pledge of silence, except for what you already knew about the vermin.
Távozik, és az esküjéhez híven csak a féregről beszél, vagy együttműködik velünk?
EnglishBut you have to keep your appointments with us, you have to approve each step.
- Viszont be kell tartania a határidőket, egyeztetnie kell velünk minden lépést.
English'I'll talk with Talen and ask him to keep his relationship with Kurik to himself.'
Beszélek Talennel, és megkérem, hogy ne fecsegjen a Kurikkal való kapcsolatáról
EnglishEvents were whirling around his overworked brain, and he tried to keep thinking.
Agyonhajszolt agyában egymást kergették a kérdések, és megpróbált gondolkozni.
EnglishGlasgian also left the bulkhead door open, so that he could keep an eye on them.
Glasgian nyitva hagyta a pilótafülke ajtaját, hogy szemmel tudja tartani őket.
EnglishMy message to the next Parliament is, 'Be vigilant; keep an eye on the process'.
Azt üzenem a következő Parlamentnek, "Légy éber, és tartsd a szemed a folyamaton”.
EnglishTo keep Jenna perfectly still during dissection, he must put her in deep sedation.
Kábulatban kellett tartania Jennát, hogy mozdulatlan maradjon a boncolás közben.
EnglishTo give one example, we keep reiterating the importance of the Nabucco pipeline.
Hogy egy példát mondjak: egyfolytában a Nabucco vezeték fontosságát hangsúlyozzuk.
EnglishYou or your services should keep an eye out for those who wish to take the floor.
Önnek vagy a szolgálatainak figyelni kellene arra, hogy ki szeretne szót kérni.
EnglishUnfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Sajnálatos módon Schmitt úr állásfoglalása nem tartja magát bevezető ígéretéhez.
EnglishAnimal compound to your left. to your right. please keep all car windows closed.
00:30:05.64,00:30:11.52 Amikor áthajtanak a Szafarin, kérem húzzák fel az ablakot!
EnglishThe trick was to keep mountaintops between them and the radar transmit- ters.
A trükk abból állt, hogy hegycsúcsok legyenek köztük és a radarállomások között.