EN kid
volume_up
{noun}

1. general

kid (also: brat, whelp, kiddie, kiddy)
They have Commexo Kid Maternity Hospitals and a Commexo Kid Funeral Service.
Van Kamexó Kölyök Szülészet és Kamexó Kölyök Temetkezési Vállalat is.
He thought: Poor kid - she's nothing but a kid after all.
Szegény kis kölyök - gondolta -; mert hiszen még csak kölyök.
A roll of black#31;ened caps that some kid had banged with a stone.
Pesszárium megfeketedett göngyölege, valami kölyök kaviccsal dobálta.
Hold your guts in and get on your big Pat feet (the kid jesus her kid is her kid in there?)
(a gyerek, Jézus Mária, a gyerek, csak nincs benn a gyerek is?)
Now, I want to emphasize that not every autistic kid is going to be a visual thinker.
Ki akarom hangsúlyozni, hogy nem minden autista gyerek lesz vizuális gondolkodó.
This kid is under the jurisdiction of the Juvenile Court.
A gyerek a fiatalkorúak bíróságának fennhatósága alá tartozik.
kid (also: guy, shaver, urchin, tad)
volume_up
srác {noun}
They watched football and talked for a while, then the kid produced the card.
Együtt nézték a meccset, beszélgettek, és a srác elővett egy névjegyet.
And then the kid started in with Shirley, technically Police Communications Officer Pasternak.
Ezután a srác Shirleyhez, azaz hivatalosan Pasternak rendőrségi diszpécserhez csapódott.
The kid spoke briefly to the droids, who turned and scurried back out.
A srác mondott valamit a robotoknak, akik megfordultak és kisiettek.
kid (also: boy, chap, lad, son)
volume_up
fiú {noun}
The kid was still standing on his other side, gawking around like a tourist.
A fiú még mindig ott állt a pultnál, és tátotta a száját, mint egy turista.
The kid twisted around in his seat and looked appreciatively into the back of the van.
A fiú kitekeredett az ülésében, elismerőleg mustrálgatta a mikrobusz hátsó traktusát.
The kid looked around and Hogan flipped him a quarter.
A fiú felpillantott, és Hogan odadobott neki egy negyeddollárost.
kid (also: goat)
kid
kid
kid
volume_up
sevró {noun}

2. zoology

kid
volume_up
gida {noun}
kid
And speaking of cows, Gwenhwyfar said firmly, I think I must ask Cai whether there is a sheep or a kid for slaughter.
- A tehenekről jut eszembe - szolalt meg határozottan Gwenhwyfar -, meg kell kérdeznem Cait, akad-e levágni való birka vagy gödölye.

Synonyms (English) for "kid":

kid

Context sentences for "kid" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I can't guarantee to handle them and a 2nd too... even if he is only a kid.
Nagyon fiatal, túl vehemens, és nem érett annyira, hogy megfontoltan fürkésszen.
EnglishThe more frequently the kid is reinfected, the faster the parietal spot grows.
Minél gyakrabban fertőzzük újra a kölyköt, annál gyorsabban növekszik ez a folt.
EnglishAnd so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
És a szülők, nagyon ésszerűen, azt mondták: "10 sékel a késésemért a napköziből?
EnglishFinancial markets currently owe less to Adam Smith than to the Cincinnati Kid.
A pénzpiacoknak ma kevesebb közük van Adam Smithhez, mint a Cincinnati Kölyökhöz.
EnglishThe kid had a special concern about the sanitary conditions in public lavatories.
A kölyöknek különleges elképzelései voltak a nyilvános vécék tisztaságát illetően.
EnglishHere is a plant called Kevin, or maybe it's a plant belonging to a kid called Kevin.
Ez itt egy Kevin nevű növény, vagy talán egy növény, ami egy Kevin nevű gyereké.
EnglishBut how about the kid on the left, or the athlete that leaves the field of play?
De mi van a bal oldali sráccal, vagy azzal a sportolóval, aki elhagyja a játékteret?
EnglishHe knew that he wanted to hurt the Mustache Kid, on the spotin front of Duncan.
Valami sérelmet ő is ejtett volna a Bajuszos Rémen, lehetőleg Duncan szeme láttára.
EnglishBoy, this would have been useful in Eye-Corps back when I was a kid, John breathed.
- Öreg, ennek aztán hasznát vettük volna sráckoromban a felderítőknél - nyögte.
EnglishDid that stop me from saving this skinny little white kid from flailing in the surf?
És megakadályozott ez engem abban, hogy megmentsek egy nyeszlett fehér csirkét?
EnglishHe supposed if there had been another kid to play with, it would have been different.
Persze, gondolta Jack, ha van kivel játszania, esetleg más lett volna a helyzet.
EnglishThe kid sprang to do it, and Ace went into the bathroom to help his nose a little.
A legény ugrott, és törölgette, Ász pedig betért a klotyóra egy szippantásra.
EnglishI don't know how you managed to stay alive, but you're one brave kid, Rebecca.
Nem tudom, hogyan sikerült életben maradnod, de nagyon bátor kislány vagy, Rebecca.
EnglishBut each bag we'd sell would provide a year's worth of school meals for one kid.
De minden egyes eladott táskában benne van egy gyermek egy évi ennivalója.
EnglishI remember going over one of the freighters laid up in the Clyde when I was a kid.
Emlékszem, gyerekkoromban végigjártam a Clyde-on lehorgonyzott teherhajókat.
EnglishWhere were the cops like you when I was a kid? the surgeon asked gallantly.
Miért is nem voltak ilyen zsaruk az én koromban? sóhajtott lovagiasan a sebész.
EnglishEven Ziggy, that street kid who dogged Sally's steps, could get the spells going.
És elégedetten nyugtázta, hogy Sally és Svindler támogatásával elfogadták a körükben.
EnglishIt's a long story, but I assure you this kid has good parents and a clean home.
Wally Boxx, akár egy hűséges öleb, ott ült a kanapén, és éppen írt valamit.
EnglishI don't think I've had real butter since I was a kid back in Berlin, New Hampshire.
Azt hiszem, gyerekkoromban ettem utoljára igazi vajat, Berlinben, New Hampshire-ben.
EnglishLook, the world's gonna believe that I killed a white kid who raped my sister.
Azt mondják majd, megöltem egy fehér kölyköt, aki megerőszakolta a húgomat.