"knit" translation into Hungarian

EN

"knit" in Hungarian

EN knit
volume_up
{noun}

knit (also: band, binding, bonding, coupling)
After all, said Tommy feebly, you can knit, you know.
Végül is mondta minden meggyőződés nélkül Tommy neked itt van a kötés...
Kötés? horkant fel Tuppence.
He turned his head to the upright figure with the knitting lying on her lap.
Azzal az egyenes derékkal ülő alak felé fordította a fejét, akinek most is ott feküdt a kötés az ölében.
knit (also: pin, stitch)

Context sentences for "knit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you're from such a close-knit family, why weren't any of its members there?
Ha úgy túlteng benned a családi érzés, mért nem jelentek meg a tisztelt családtagjaid?
EnglishAnd it's a great cadre of people, incredibly close-knit community of people.
És ez egy fantasztikus testület, hihetetlenül szorosan összetartó közösség.
EnglishDappled shadows layered the Gardens' colors in oddly knit patterns of black and white.
Csipkés árnyékok rajzoltak különös fehér-fekete mintákat a Kertek színeire.
EnglishThe fractures in the wing knit firm again, and the torn eye heals into a bright, clear orb.
A törött szárny megmozdul, a sérült szem meggyógyul, fénylő, tiszta gömbbé változik.
EnglishMuscle and tendons to knit, vessels to be sealed and dead blood expunged.
Az izmokat, inakat is vissza kell húzni, az alvadt vért ki kell vezetni.
EnglishA single currency only works in a tight-knit federal environment.
Az egységes valuta csak és kizárólag egy kötött szövetségi környezetben képes működni.
EnglishIt was strange to see that tall, loose-knit, powerful figure again.
Furcsa volt ismét viszontlátni ezt a magas, hanyag tartású, erős fickót.
EnglishIn my opinion, it is like starting to knit a glove and not getting any further than the thumb.
Ez olyan, mintha elkezdenénk kötni egy kesztyűt, de nem jutnánk tovább a hüvelykujjnál.
EnglishBranches and boughs knit patterns on the fading purple over him; the air smelt of moss and dank mold.
A fakuló égboltra faágak rajzoltak mintákat, a levegőnek moha és penészszaga volt.
EnglishShe raised her head, looked around the room with brows knit.
Melancthe hirtelen felemelte a fejét, és összevont szemöldökkel körülnézett a teremben.
EnglishThen, brows knit, the functionary faced Bear and Skinner.
Ekkor a funkcionárius összevonta a szemöldökét, és azt mondta Bearnek és Skinnernek:
EnglishThe cat's eyes, piercing and dark, stared out from beneath heavy brows knit fiercely above a long, flat nose.
Sűrű, sötét szemöldökét fenyegetően összevonta szúrósan villogó macskaszeme fölött.
EnglishHe stayed conservative-white shorts with a red knit pullover.
Mitch a konzervatív stílusnál maradt: fehér sortot és piros kötött trikót választott magának.
EnglishAll the while Bremen stayed as still as stone, eyes closed, brows knit in concentration.
Bremen egész idő alatt szobormereven állt, és lehunyt szemmel, összeráncolt szemöldökkel összpontosított.
EnglishThey were such a close-knit family... but his wife and child left him.
00:17:39.11,00:17:41.86 Mintacsalád voltak, 00:17:42.03,00:17:44.70 de a felesége és a gyereke elhagyta.
EnglishHer mouth was slack; her eyebrows knit in a dark frown, though her face would never be anything but radiant.
Szája elernyedt, szemöldökét fenyegetően összeráncolta, bár az arca Ugyanúgy sugárzott.
EnglishHe watched them surreptitiously from under the knit of his heavy dark brow without letting them know he was looking.
Urprox Screl titokban, észrevétlenül leste őket sötét, bozontos szemöldöke alól.
EnglishHe plucked and swooped and wove, surfing surging torrents of force to knit the blue sky together again.
Pörgött, forgott és hajlongott, próbálta irányítani az erőt, hogy összefoltozhassa a kék eget.
EnglishThe man with the pendant knit his brows, trying hard to find something wrong with that.
A nyakláncos férfi megvakarta a szemöldökét; elkeseredetten próbált valami hibát találni Sparhawk érvelésében.
EnglishEvenings, Ancient Evelyn sat on the porch of Amelia Street, knit- ting until it got too dark for her to see.
Esténként Ó Evelyn kiült a tornácra, és addig kötögetett, amíg látott.