"knitting" translation into Hungarian

EN

"knitting" in Hungarian

HU

EN knitting
volume_up
{noun}

knitting (also: band, binding, bonding, coupling)
He turned his head to the upright figure with the knitting lying on her lap.
Azzal az egyenes derékkal ülő alak felé fordította a fejét, akinek most is ott feküdt a kötés az ölében.
If you remember, it was all rows of things - buttons, letter E's, and finally rows of knitting.
Ha emlékeznek, minden, amit az üregben találtunk sorokba volt elhelyezve, a gyöngygombok, a kötés, az E betűk.

Synonyms (English) for "knitting":

knitting
knit

Context sentences for "knitting" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNot half as much as you love yourself, the old man replied, resuming his knitting.
Feleannyira sem, mint ahogy önmagát imádja felelte az öreg inas, s tovább kötögetett.
EnglishWith a slightly vexed air, Tuppence said: I have really done quite a lot of knitting.
Pedig rengeteget kötöttem már életemben felelte Tuppence némi ingerültséggel.
EnglishHe struggled out of the hammock chair and took Mrs Gardener's knitting and her book.
Kikecmergett a függőágyból, magához vette Mrs. Gardener kötését és könyvét.
EnglishAlready, her lacerations were healing, her broken bones knitting together.
A folyamat máris elkezdődött: a törött csontok összekapcsolódtak, a sebek beforrtak.
EnglishShe deposited her knitting bag on the garden table and trotted towards her own bungalow.
Letette kézimunkatáskáját a kerti asztalra, és elporoszkált a bungalója felé.
EnglishMadame Berthe bundled up her knitting and stuffed it into the pocket of her apron.
Madame Berthe összegöngyölte a kötését, és köténye zsebébe gyömöszölte.
EnglishMrs Beresford gave him a quick glance and then busied herself by knitting at a furious rate.
Mrs. Beresford hirtelen a férjére pillantott, majd villámsebesen kötött tovább.
EnglishSeated on a low three-legged stool at the foot of the bed, Bugg paused in his knitting.
Poloska, aki egy háromlábú széken ült az ágy végében, abbahagyta a kötést.
EnglishAn elderly woman with a lot of beads, knitting with khaki wool, smiled and tittered.
Csupa gyöngy idősebb hölgy mosolygott rá a khakiszínű kötése fölött.
EnglishThe man had his guts looped between his hands like so much knitting.
Narcisse úgy tartotta a beleit maga elé, mint valami bonyolult kötésmintát.
EnglishMiss Marple transferred her gaze from her knitting to Chief Detective Inspector Davy.
Miss Marple kötéséről Davy detektív főfelügyelőre emelte tekintetét.
EnglishHis long thin legs protruded from beneath the shirt-tails like whiskery white knitting needles.
Hosszú, vékony lába akár két szőrös, fehér kötőtű meredezett az ing szárnyai alatt.
EnglishMiss Marple put down her knitting and picked up The Times with a half-done crossword puzzle.
Miss Marple lerakta kötését, és felemelte az újságját a félig megfejtett keresztrejtvénnyel.
English'She just waited for me to get myself back together and went on knitting.
Megvárta, míg újra összeszedem magam, közben tovább kötögetett.
Englishhe asked earnestly, his eyebrows knitting.
És ismered az egyiptomi nyelvet és írást is? érdeklődött buzgón szemöldökét összeráncolva.
EnglishMiss Marple had taken her knitting over to the window in the library.
Miss Marple fogta a kötését, és átült a könyvtárszoba ablakához.
EnglishShe sat with her head cocked to one side, her knitting now motionless in her hands.
Maddie ült, feje félrebillent, kötése az ölében pihent.
EnglishHe looked over her shoulder and read out 'And the knitting women count one.'
Meddig jutott el? kérdezte Richard és átnézve a lány vállán, olvasni kezdte És a költőnők számolták: Egy.
EnglishShe came out smiling and walked slowly homewards, stopping on the way to purchase some knitting wool.
Tuppence megfékezte természetes energiáját, s fürge lépteit kényelmes sétává szelídítette,
EnglishThey gathered in the jury room to pick up books and magazines and knitting bags.
Maguk az esküdtek még egyszer összegyűltek szobájukban; összeszedték könyveiket, képes újságjaikat, szatyraikat.