"knob" translation into Hungarian

EN

"knob" in Hungarian

EN knob
volume_up
{noun}

1. general

knob (also: button, stud)
volume_up
gomb {noun}
'Cold,' he said as the tuning knob moved toward another station.
- Hideg - mondta a férfi, amikor az állomáskereső gomb egy másik állomásra forgott át.
Of its own accord, the volume knob began to rotate to the right.
A hangerőszabályzó gomb elkezdett magától forogni.
It had a deadbolt lock, but this one didn't have a knob that needed to be turned.
Tolózár volt rajta, de ezen nem volt elfordítható gomb.
knob (also: boss, bulge, hunch, nipple)
volume_up
dudor {noun}
Ahol a feszítőkötelek találkoztak, apró dudor látszott.
He was dripping and shaking but the globe of the safe hung free of the hull with a dozen rough knobs protruding from its surface.
Csuromvíz volt, és remegett, de a széf gömbje kiszabadult a törzsből, és tucatnyi durva dudor csúfította el a felületét.
knob (also: face, head, headpiece, skin)
volume_up
fej {noun}
knob (also: bundle, burl, clot, clump)
volume_up
csomó {noun}
knob (also: cam, gnarl, knot, nipple)
knob (also: fleck, morsel, patch, scrap)
knob (also: ear, grip, haft, handle)
knob (also: growth, lump, tumor, tumour)

2. British English, vulgar

knob (also: cock, dick, prick, pecker)
volume_up
fasz {noun} [vulg.]

Synonyms (English) for "knob":

knob

Context sentences for "knob" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCallista twisted the knob, adding a few extra bursts of static for good measure.
Sürgősen le kell szállnom valahol Callista ismét eltorzította a frekvenciát.
EnglishAt once, Earl jerked his hand off the knob as if he had taken an electric shock.
Earl hirtelen lekapta a kezét a készülékről, mintha megcsapta volna az áram.
EnglishShe reached for the dialling knob on the dash-board and turned it at random.
Kinyújtotta kezét a keresőgomb felé a műszerfalon, és találomra elfordította.
EnglishJonesy had been holding the knob with his right hand; now he added his left, as well.
Jonesy eddig a jobb kezével markolta a kilincset, most megfogta a baljával is.
EnglishHe raised one foot and brought it down hard against the door to the right of the knob.
Jack felemelte a lábát, és a kilincstől jobbra jó erősen belerúgott az ajtóba.
EnglishWithout knocking, he turned the knob and let himself into a small but elegant bedroom.
Kopogtatás nélkül elfordította a kilincset, és belépett egy apró, elegáns szobába.
EnglishHe twisted the knob slowly without sound and eased the door a couple of inches.
Aztán lassan, hangtalanul lenyomta a kilincset, és az ajtót néhány centiméterre betolta.
EnglishFour seconds lulcr he twisted the knob at the top landing and flung the door open.
Négy másodperccel később eltekerte a felső pihenő ajtajának gombját, és belökte az ajtót.
EnglishHis left hand dropped off the knob and the arm slapped the floor with a thud.
Bal keze lehullott a kilincsről, és karja puffanva a padlóra csapódott.
EnglishA little more, and he would have broken his head against the knob of the chair.
Kicsi híja, hogy a szék karfájának gombján szét nem loccsant a feje.
EnglishI stamped my sandal down on his bare foot and reached for the knob.
Szandálommal vadul rátapostam mezítelen lábára, majd ismét megpróbáltam bejutni.
EnglishBetween its wide, humped shoulders there was a knob that might have been a head.
A szellem széles, ívelt vállai között kidudorodás látszott, ami akár a lény feje is lehetett.
EnglishYou can put a knob in between and now you've made a little dimmer.
Közéjük tehetsz egy forgatógombot, és kész is van egy kicsi fényerő-szabályozó.
EnglishThere was a knob of stainless steel poking out of the ceiling of a second-floor closet.
Az egyik első emeleti faliszekrény mennyezetéből rozsdamentes acél kapcsológomb állt ki.
EnglishA little to the side of the road ahead of her was a kind of small compact hill or knob.
Előtte, az út mellett, volt egy kis hegy, vagy inkább egy kerekded domb.
EnglishOne of his large freckled hands had dropped to the gold knob of his cane, caressing it.
Egyik nagy, szeplős kezét rátette a bot aranygombjára, és megsimogatta.
EnglishAfter two or three minutes of fiddling with the focus-knob, Huddie gave up.
Miután két-három percig babrált a fókuszbeállítással, Huddie föladta.
EnglishYou can adjust volume on this dial here- He showed them the knob on the Microphone root.
Itt lehet a hangerőt állítani - mutatta a kis csavart a mikrofon alján.
EnglishI smeared the doorknob opening the door and the outside knob closing the door.
Megdörzsöltem a kilincset, mikor kinyitottam az ajtót és a külső kilincset is, mikor becsuktam.
EnglishHe rushed over to it, twisted its knob, and groaned When he found that it was locked.
Odafutott, megpróbálta elfordítani a gombot, de dühösen felmordult, mert az ajtó zárva volt.