"to knock out" translation into Hungarian

EN

"to knock out" in Hungarian

EN to knock out
volume_up
{verb}

Similar translations for "to knock out" in Hungarian

knock noun
to knock verb
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "to knock out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf this is Hell, why do you need to give me an injection to knock me out?
- Ha tényleg a pokolban vagyunk, miért kell injekció ahhoz, hogy elaludjak?
EnglishAlexis paid this guy off to knock the power out at a specific address there.
Alexis fizetett a fickónak, hogy kikapcsolja az áramot egy ottani címen.
EnglishIf it was someone who had a right to knock, they'd call out, rattle the handle, make a noise.
Ha olyasvalaki, akinek joga van hozzá, szólna, zörgetné a kilincset, zajt csapna.
EnglishReal police stunners will knock a man out for twelve hours or more.
Az igazi rendőrségi kábítók tizenkét, vagy még annál is több órára kiütik az embert.
EnglishMors Planch used some kind of b-b-bomb to knock out these tiktoks.
Mors Planch valamilyen b-b-bombát használt, hogy kiüsse ezeket a gépagyúakat.
EnglishThe pulse from the explosion was going to knock out their computer.
Tudták, hogy az elektromágneses impulzus tönkre fogja tenni a computerüket.
EnglishFind the biggest, baddest mother in the yard, and knock his ass out.
"Találd meg a legnagyobb, leggonoszabb állatot és rúgd szét a seggét."
EnglishAlexis paid this guy to knock the power out at a specific address.
Alexis fizetett a fickónak, hogy kikapcsolja az áramot egy ottani címen.
EnglishWe're going to knock out Steve's cable, and we need to send in a repairman.
Kiütjük Steve kábelét,... és be kell küldenünk egy szerelőt.
EnglishYou use your Jedi powers to rush forward and knock out both weapons.
Callista cikcakkban futott, magára vonva mindkét lézerágyú tüzet.
EnglishRemember, said Emil, they only knock a man out for ten minutes.
Ne felejtsd el mondta Emil ezek csak tíz percre ütik ki az embert.
EnglishIt is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Valójában ez egyáltalán nem érvelés, ez egy kiütéses okoskodás.
EnglishI'll send the Rendors out to knock down the bridges over the Amrk.
Kiküldöm a rendoriakat, hogy rombolják le az Arruk hídjait.
EnglishSomething big enough to knock out three satellites is not good news.
Ami képes három műholdat kiégetni, az semmi jót nem ígér.
EnglishI started to knock the hell out of him, but, after all, he is an FBI agent.
Én is taszigáltam őt, de végül is egy FBI-ügynök.
EnglishA physiologist named Jordan has just developed visual knock-out drops for Monarch.
Egy Jordan nevű pszichológus, aki a Birodalom alkalmazottja, most dolgozott ki egy új módszert zendülések leverésére.
EnglishAnd he could not knock himself out now at any price; better to stay in bed than lose consciousness.
Márpedig semmi áron sem szabad éppen most elveszítenie az eszméletét; akkor már jobb, ha az ágyban marad.
EnglishNow I couldn't use it underwater; it would knock me out, because water conducts sound very well.
Így már nem tudtam volna víz alatt használni, engem is kiütött volna, mert a víz nagyon jól vezeti a hangot.
EnglishThat's why I need to knock out the communications tower...
Ez az amiért semlegesíteni kell a komunikációs tornyot...
EnglishYou then swing up to the stage and knock out the pin.
Aztán továbbröppensz a kínpadhoz, és kiütöd azt a szeget.