EN knot
volume_up
{noun}

knot (also: bundle, burl, clot, clump)
volume_up
csomó {noun}
There is a knot in my stomach as I drive toward downtown.
Csomó van a gyomromban, miközben a belváros felé hajtok.
The knot on his plain red knit tie is as big as my fist.
Sima piros nyakkendőjén akkora a csomó, mint az öklöm.
Minden szó egy-egy csomó a láthatatlan hálóban.
knot (also: band, bevy, body, clump)
Here and there they saw knots of tall pine-trees.
Itt-ott egy csoport szálas fenyőt láttak.
They were simply going balls to the wall-the higher group nearly at five hundred and fifty knots, the lower jets about five hundred knots.
Száguldottak mint golyó a falnak, a felső csoport majdnem ötszázötven csomóval, az alsó körülbelül ötszázzal.
Again the Demons surged up against the Elves, and this time several knots broke through, only to perish instantly as the rear phalanx moved quickly to plug the gaps in the forward lines.
A démonok ismét támadtak, ezúttal több csoport áttört, de rögtön meg is döglöttek, amikor a tartalék falanx fürgén betöltötte a keletkezett réseket.
knot (also: fit, gnarl, kink, spasm)
volume_up
görcs {noun}
As soon as he sat down, he felt the knot inside him loosen.
Ahogy leült, rögtön oldódni kezdett benne a görcs, és attól félt, mindjárt elbőgi magát.
Don't let me dr - A cramp knotted her left arm, making her jerk back against the headboard.
Bal karjába olyan heves görcs állt, hogy akaratlanul a támlának hanyatlott.
knot (also: bow, halter, hitch, kink)
volume_up
hurok {noun}
Norris's shout was choked off as the slip-knot pulled tight.
Kiáltását elfojtotta a szoruló hurok.
Gordon tried lowering himself to get at the knots, but it put so much pressure on the loops around his ankles that he nearly fainted from the pain.
Gordon megpróbált lehajolni a kötélcsomóhoz, de így olyan erősen megszorult a bokája körül a hurok, hogy szinte az ájulás környékezte a fájdalomtól.
knot (also: cam, gnarl, knob, nipple)
knot (also: intrigue, snarl, story, tangle)
knot
knot
volume_up
bog {noun}
knot
volume_up
göb {noun}
Despite the uncomfortable knot at the toe of his right boot, he pulled it on firmly, then the left boot.
Határozott mozdulattal felrántotta a jobb csizmáját bár az orrban a göb kellemetlenül nyomta a nagyujját , majd a balt.
Pippin could see that his old brow was wrinkled and knotted.
Pippin látta, hogy vén homloka csupa ránc és göb.

Context sentences for "knot" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe twisted down into a knot that squeezed away his life in small, scarlet drops.
Göbbé csavarodott, amely apró, skarlát cseppekben préselte ki belőle az életet.
EnglishWe met at the tractor, and I saw Trot curled in a knot on the flat deck trailer.
A traktornál találkoztam a többiekkel, és azonnal láttam, hogy valami baj van Trottal.
EnglishChad loosened the knot of his tie, which was for him tantamount to nakedness.
Chad meglazította a nyakkendőjét, ami nála szinte a meztelenséget jelentette.
English...and you need to tie a box knot with your trembling little baby hands...
Ha tudnál kötni egy csomót a béna ujjaiddal, megmenekülnél, de képtelen vagy rá!
EnglishThe President was followed closely by a tight knot of reporters and correspondents.
Közvetlenül az elnök sarkában egy csapat újságíró és fotoriporter tülekedett.
EnglishThis thought had stuck like a thick knot in his throat, and his mouth was suddenly dry.
Ettől az ötlettől hatalmas gombóc lett a torkában, és a szája hirtelen kiszáradt.
EnglishIf that does not work, then we need to be decisive and cut the Gordian knot.
Ha ez nem válik be, akkor rá kell szánni magunkat, hogy elvágjuk a gordiuszi csomót.
EnglishAt last Frodo was convinced that he really was in pain; but it could not be from the knot.
Frodó végül elhitte, hogy valóban fájdalmai vannak, de a csomótól nem lehettek.
EnglishShe took a little knot of handkerchief out of her pocket and wiped at her nose.
Parányi zsebkendőt húzott elő a zsebéből, és megtörülgette az orrát.
EnglishMark rubbed the knot and remembered he had been wounded in the fray.
Mark megtapogatta a dudort, és már emlékezett, hogy megsérült az összetűzésben.
EnglishHere a small knot of officials waited to take charge of the two passengers from Berlin.
Itt hivatalnokok kisebb csoportja várta, hogy átvegye a két berlini utast.
EnglishMy senses cross, like so many threads to make a knot: taste, see, smell, feel.
Összegubancolódik bennem a látás, a szaglás, a tapintás és a hallás.
EnglishKnot to knot, he went down the rope, the darkness deepening around him.
Trull csomóról csomóra haladt lefelé a falon, s egyre sűrűsödött körülötte a sötétség.
EnglishAt the foot of stage left, Lady Val careened sideways into a knot of onlookers.
A színpad bal széle előtt Lady Val éppen a nézelődők közé repült.
EnglishThe smoke was a tight little knot on the horizon and was uncoiling slowly.
Egy kis, tömör füstcsomó állt a látóhatár fölött, amely lassan kigöngyölődött a levegőben.
EnglishAn olive-skinned, mannish face, two bands of black hair gathered in a knot at the nape.
Olajbarna, férfias arc, kontyba fogott, fekete haj, mintha láttam volna már ezt az arcot.
EnglishHer attention went from the witnesses to a knot of people standing around the lead car.
Lori figyelme a tanúkról egy másik csoportra terelődött, mely az első kocsi mellett állt.
EnglishThinking about it, I feel a knot of anger building in my stomach again, but I fight it.
Ha csak rágondolok, érzem, hogy a düh szinte görcsbe csomósodik a gyomromban, de leküzdöm.
EnglishA few minutes later a knot of elves exited the building and were instantly rushed by the media.
Két tünde elegánsan ellépett a tömeg elől, mintha láthatatlanok lettek volna.
EnglishIt was a hangman's knot, tied by Curt himself, and it ran shut easily.
Hóhércsomó volt rajta, még maga Curt kötötte, simán csúszott a kötélen.