"know-all" translation into Hungarian

EN

"know-all" in Hungarian

HU

EN know-all
volume_up
{noun}

know-all

Synonyms (English) for "know-all":

know-all

Similar translations for "know-all" in Hungarian

to know verb
Hungarian
all adjective
all adverb

Context sentences for "know-all" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd they'd know, once and for all, that he was of the Tribe of the Razor-Eaters.
És akkor majd, akkor végre, megtudják, hogy a Pengeevők Törzsének volt a tagja.
EnglishThat is a good thing because, as we all know, there is nothing on the table yet.
Ez pozitív dolog, mert - amint azt jól tudjuk - még semmi sincs előterjesztve.
EnglishWe all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation.
Mindannyian tudjuk, hogy az ipar igen nagy nyomást gyakorol erre a jogszabályra.
EnglishThat, as you know, means going all the way round by Saltington - sixteen miles.
Mint ön is jól tudja, ez azt jelenti, hogy egész Saltingtont meg kell kerülni.
EnglishI know you are all the finest in your fields and have come a long way to be here.
Tudom, hogy Önök a legjobbak a saját területükön és nagyon hosszú utat tettek meg.
EnglishWe aren't sure what we're going to find, but we know it'll all be interesting.
Nem vagyunk biztosak benne, mit fogunk találni, de azt tudjuk; hogy érdekes lesz.
EnglishAs we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.
Amint mindannyian tudjuk, ezek a cégek az adóelkerülés és a pénzmosás eszközei.
EnglishWhen I didnt, she went on: I suppose you know what all this meant to Brownwell.
Mikor hallgattam, így folytatta: Remélem, érti, mit akart ezzel Brownwell mondani?
English'You guys don't know how much all of this is starting to depress me,' Thad said.
Maguk, fiúk, nem is tudják, mennyire kezd lehangolni engem ez az egész mondta Thad.
English(PT) Madam President, we all know that the right to housing is a fundamental right.
(PT) Elnök asszony, mindannyian tudjuk, hogy a lakhatáshoz való jog alapvető jog.
EnglishFor all we know, the beast may swing through the trees like what's its name.
Ha mindent meggondolok, a szörny talán faágakon ugrál, mint a nem tudom micsoda
EnglishAs we all know, complex financial instruments and leverage bring their own risk.
Mint tudjuk, a komplex pénzügyi eszközök és a tőkeáttétel mindig kockázattal járnak.
EnglishAll we know for certain is that you are no longer a robot in the classical sense.
Biztosan csak annyit tudunk, hogy klasszikus értelemben véve nem vagy robot.
EnglishAs you all know, almost all the Member States are exceeding current limits.
Köztudomású, hogy majdnem minden tagállam meghaladja a jelenlegi határértékeket.
EnglishAll we know is that she was an unfortunate... who lived in the Whitechapel district.
Minden, amit tudunk róla, hogy egy szerencsétlen volt... és Whitechapelben élt.
EnglishAll we know is that no flight plan has been filed on a Lantern four-five Fox.
Csak annyit tudunk, hogy a Lantern öt-négy-Foxnak nincs hiteles útvonalterve.
EnglishAll I know about 20 is that the woman who lives there keeps about twenty cats.
A húszasról csak annyit tudok, hogy egy nő lakja, akinek legalább húsz macskája van.
EnglishWe all know whose fault it is and this has been investigated in great detail.
Mindannyian tudjuk, hogy kiknek a hibája; a kérdést igen részletesen megvizsgálták.
EnglishAnd people just come--and all you know about them is what they say of themselves.
És az emberek jönnek, jönnek és nem tudunk róluk semmit, csak amit ők maguk mondanak.
EnglishAll I know is, every woman should have one beau before any woman has 2 beaus.
Amit tudok hogy minden nőnek egy pasijának kell lennie mielőtt 2 pasija lesz.