EN

label {noun}

volume_up
label (also: sticker, tab, tag, tally)
The Label property sets the label of the control field that is displayed in the form.
A Címke tulajdonság az űrlapban megjelenített vezérlőmező címkéjét állítja be.
Specify the label text and choose the paper size for the label.
Adja meg a címke szövegét, és válassza ki a címkéhez tartozó papírméretet.
There have also been calls for a kind of 'Travel Protection Label'.
Kérések hangzottak el valamiféle "utazásbiztonsági címke” bevezetése ügyében is.
Moreover, indicating 'traditional rosé' on the label is stupid.
Ráadásul ostobaság is lenne a "hagyományos rozé” felirat a címkén.
A sötét üvegen címke, a címkén felirat: Betadin.
Mark the object type for which the label settings are to be valid.
Jelölje be azokat az objektumtípusokat, amelyekhez érvényesíteni kívánja a felirat-beállításokat.
It is perfectly possible to label and trace.
Ez technikailag nem így van: a megjelölés és a nyomon követés teljességgel lehetséges.
Puszta kifogás az, hogy a megjelölés nem lehetséges.
The Mary Jane Situation was a good label for it.
Mary Jane-helyzet, ez épp a megfelelő elnevezés a dologra.

Synonyms (English) for "label":

label

Context sentences for "label" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm going to label it Fingernail of the Murdered Woman and take it back to school.
Rá fogom írni a dobozra: A meggyilkolt nő körme", és magammal viszem az iskolába.
EnglishI got a likely-looking bottle with a blue and silver label and five stars on it.
Szereztem egy barátságos külsejű üveget, kék és ezüst címkével, rajta öt csillaggal.
EnglishThe wine was a local Cotes du Rhone, full, rich and in a bottle with no label.
Testes, bukés vörös bor volt, amit nyilvánvalóan a pincében fejtenek hordóból.
EnglishSelect the database that you want to use as the data source for your label.
Válassza ki azt az adatbázist, amelyet adatforrásként kíván használni a címkéhez.
EnglishThe tailors label inside a coat pocket declared the owners name to be H.
A kabát belsejében a szabó cédulája tudatta, hogy tulajdonosának neve H. G. Talbot.
EnglishStating the country of origin on the label is pointless European nitpicking.
Ám a származási ország feltüntetése a címkén értelmetlen európai szőrszálhasogatás.
EnglishRan, too the label was young brat, but it was affectionate, and I was glad of that.
Ran szintén... az öcskös örömmel töltött el Nagymama kedveskedő megnevezése.
EnglishSo you're taking this check, you're starting that label and it's gonna be hot.
Tehát elfogadod ezt a csekket, megcsinálod a kiadót és teljesen tuti lesz.
EnglishThis label must be affixed in such a way that it is torn when the package is opened.
E címkét oly módon kell rögzíteni, hogy a csomag kinyitásakor elszakadjon.
EnglishWith an accustomed gesture he broke the label and stripped it off squarely down the side.
Gyakorlott mozdulattal tépte föl az egyik doboz sarkát, érezte a papír simaságát.
EnglishSelect the database table containing the field(s) that you want to use in your label.
Válassza ki azt az adatbázistáblát, amely tartalmazza a címkén felhasználandó mezőket.
EnglishEurope's message to consumers over all these years has been: choose energy label Α.
Európa üzenete a fogyasztóknak évekig ez volt: válassza az A energiahatékonysági címkét!
English'You stuck, Label Dude?' the kid asked over the steady shriek of the wind.
- Beszorultál, árcédulás haver? - kérdezte a fiú, miközben a szél egyenletesen zúgott.
EnglishHere we are contributing to adding value to the product with a label of origin.
Itt ahhoz járulunk hozzá, hogy a termékhez hozzáadott értéket rendeljünk egy eredetcímkével.
EnglishI'm startin' my own label, and, uh, somebody told me that this real nice MC works here.
Saját kiadót nyitok, és, valaki azt mondta ez a fasza csávó itt dolgozik.
EnglishToo much information on the label may actually hinder the buyer when making a choice.
Ha túl sok minden szerepel a címkén, az is megnehezítheti a választást.
EnglishIt was right and proper that a biennial cycle should have been chosen for awarding the label.
Helyes és jó elgondolás volt, hogy a cím odaítélését egy kétéves időszakhoz kötik.
English(FR) Mr Tannock, I used that word by way of a metaphor, above all, to label the phenomenon.
(FR) Tannock úr, a szót metaforaként használtam, mindenekelőtt a jelenség leírására.
EnglishThe detective walked over and took the jacket, looking at the label inside the collar.
A nyomozó a kezébe vette a zakót, megnézte a nyaki részbe varrt címkét.
EnglishHe put the bottle on the bar, tilting it away from himself so he could read the label.
A pultra tette a palackot, s megdöntötte, hogy elolvashassa a címkéjét.