"labelled as" translation into Hungarian

EN

"labelled as" in Hungarian

See the example sentences for the use of "labelled as" in context.

Context sentences for "labelled as" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMost of the imports of maize and soya bean-derived foodstuffs are labelled as GM.
Az importált kukorica- és szójabab-származék élelmiszerek nagy része génmódosított.
EnglishA thoroughfare uncompromisingly labelled Albany Road barred my way.
Keresztutca állta utamat, amit kérlelhetetlen utcatáblák Albany Roadnak jelöltek.
EnglishThings all labelled and put into cases don't seem a bit real somehow.
A címkével ellátott és dobozba tett dolgok valahogy nem tűnnek igazinak.
EnglishIt is labelled with stereotypes, sometimes also in this House.
A Szerződésre sokszor sztereotípiákat aggatnak, időnként még a Tisztelt Házban is.
EnglishThere were plastic flowers and marked playing cards and bottles of cheap perfume labelled DR.
De voltak ott plasztikvirágok, cinkelt kártyák és pacsuli illatok - DR.
EnglishThose forty or fifty drab, dead little poems, each like a little abortion in its labelled jar.
Negyven-ötven szürke, élettelen vers, halva született csecsemők felcímkézett lombikokban.
EnglishThere is a lot of ingenuity, they are perfectly wrapped, perfectly presented and perfectly labelled.
Rendkívül sok a hamisítvány, amelyek tökéletesen csomagoltak és címkézettek.
EnglishThere's a tendency to believe that those who are labelled good are also stupid.
Általában úgy vélik, hogy aki jó, az rendszerint ostoba.
EnglishThe first concerns imported animals which have not been labelled.
Az első azokat az importállatokat érinti, amelyeket nem címkéztek fel.
EnglishInside were dozens of pigeonholes labelled with unfamiliar glyphs, stuffed with scrolls.
Tucatnyi rekesz volt bent, különböző ismeretlen jelekkel díszítve; és varázstekercsekkel teletömve.
EnglishFood colourings in products will be clearly labelled.
A termékekben jelenlévő ételszínezékeket világosan fel kell tüntetni a címkéken.
EnglishI think what she said was that there was a bottle there labelled-Seven-Seren- Serenite, said the doctor.
Azt hiszem, azt mondta, hogy volt ott egy üveg, amelynek a címkéjén Seven...
EnglishAll these imitation products must be labelled as such.
Minden ilyen élelmiszer-utánzaton fel kell tüntetni, hogy az mi is valójában.
EnglishThere was a little bottle labelled innocently: Grey powder with a dose.
Egy Hintőporfeliratú, ártatlan külsejű doboz állt a polcon.
EnglishFoods which come from animals that have been fed GMO feedstuffs must be labelled.
A génmódosított takarmánnyal táplált állatoktól származó élelmiszerek címkéjén ezt a tényt fel kell tüntetni.
EnglishMadam President, media critics have labelled the Bali COP as 'talks with a tan'.
Elnök asszony, a média kritikusai a bali éghajlat-változási konferenciát a "napozók tárgyalása” névvel illették.
EnglishChemicals which are persistent, bioaccumulative and toxic, PBTs, will not be labelled.
Azok a vegyi anyagok, amelyek perzisztensek, bioakkumulatívak és mérgezőek - a PBT-k - nem lesznek címkézve.
EnglishInstead, it must be clearly labelled as 'combined meat parts treated with thrombin'.
A címkén világosan fel kell tüntetni a "trombinnal kezelt, többféle húsrészt tartalmazó készítmény” megjelölést.
EnglishPretty well all of us think that we can buy CE-labelled toys in the EU with peace of mind.
Szinte mindannyian úgy véljük, hogy nyugodt szívvel vásárolhatunk az EU-ban CE-jelzéssel ellátott játékokat.
EnglishA product labelled as hazardous in one state is toxic in another, and harmful in a third.
Az egyik államban veszélyesként felcímkézett terméket mérgezőként jelölik a másikban, és károsnak a harmadikban.

Other dictionary words

English
  • labelled as

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Polish dictionary.