"labored breathing" translation into Hungarian

EN

"labored breathing" in Hungarian

EN labored breathing
volume_up
{noun}

labored breathing (also: laboured breathing)

Similar translations for "labored breathing" in Hungarian

labored adjective
to labor verb
labor noun
breathing noun
Hungarian
breathing adjective
Hungarian
to breathe verb
breath noun

Context sentences for "labored breathing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKinderman's breathing labored heavy in the darkness as his glance flitted here; now there.
Kinderman sípolva szedte a levegőt, míg tekintete ide-oda cikázott a sötétben.
EnglishThere was a queer sound in the room: stertorous, labored breathing.
Furcsa hang töltötte be a szobát... nehéz, hörgő légzés hangja.
EnglishKlickman's breathing was labored, but he was determined to ignore him.
Klickman kissé szaggatottan vette a levegőt, de eltökélt szándéka volt, hogy nem vesz tudomást a gyerekről.
EnglishHe could sense their presence, hear their labored breathing in his mind; they must be closing the distance rapidly.
Érezte jelenlétüket, már-már a nyakába lihegtek; gyorsan csökkenhetett a távolság.
EnglishShe heard a strange wheezing noiseand realized that it was the sound of her own labored breathing.
Ekkor furcsa, ziháló hang ütötte meg a fülét, s pár másodpercbe telt, mire rájött, hogy a saját zihálását hallja.
Englishs labored breathing.
Gable nem válaszolt, csak a lélegzése hallatszott a kagylóból.
EnglishHe knocked again, harder than before, for behind him he heard the steps and the labored breathing of his persecutors.
Még jobban dörömbölni kezdett, mert már hallotta az üldözők lépteit, már hallotta a lihegésüket.
EnglishWith quiet even steps she made her way into the hallway, painfully aware of the sound of her own labored breathing.
Halk, egyenletes lépésekkel kiment az előtérbe, abban a kínos tudatban, hogy fűrészelve kapkodja a levegőt.
EnglishThere was labored breathing for a short moment.
Egy rövid percig hallottam a hörgő lélegzését.
EnglishI could hear Claudia's labored breathing.
Claudia ziháló lélegzése ütötte meg fülemet.
EnglishHe could hear Flick's labored breathing almost in his ear and experienced an unpleasant feeling of suffocation at the closeness of the rock walls.
Csaknem a fülében érezte Flick zihálását, amitől kellemetlen, fojtogató érzése támadt az összehajló sziklafalak között.
EnglishHis breathing was labored.
EnglishThe weight of it crushed her, so that her steps were slow and her breathing labored and even these fighting men felt the touch of it on their own hearts.
Súlya alatt meggörnyedt a lány, léptei lassúak voltak, lélegzete el-elakadó; rossz álma súlyát még a harcedzett férfiak is szívükön érezték.
EnglishHe could feel the sweat sliding down his crouched body beneath the water-soaked clothing, tracing thin, searching paths over the heated skin as his labored breathing became more ragged.
Átlucskosodott ruhája alatt vékony erekben futkosott felforrósodott bőrén a verejték, és egyenetlenebbül kapkodta a levegőt.
EnglishPanamon's labored breathing was close in his ear, and he felt the iron stub of the piked hand shoving against his back, urging him to run faster.
Sziklaszilánkok pattogtak az átjáró faláról és mennyezetéről, összevissza zúzták és metélték Shea védtelen testét, rongyokká tépték verejtékező vékony alakján az erdei ruhát.
EnglishThey dragged him across the kitchen floor in a nightmare kind of slow motion, the only sounds the faint, insectile buzz of the fluorescent lights and their own labored breathing.
Lassan, mintha lidérces álomban mozognának, áthúzták a konyhán; csak a neon halk, rovarzümmögésre emlékeztető hangját és saját lihegésüket hallották.
EnglishThe fight was silent, save for the labored breathing of the men as they struck again and again, chopping off bits and pieces and sometimes whole ends of the grasping tentacles.
Némán harcoltak, csupán zihálásuk hallatszott, ahogy újra és újra lecsaptak, cafatokat fröccsentve a csápokból, és néha sikerült lecsapniuk a kapaszkodó végeket is.