"labour costs" translation into Hungarian

EN

"labour costs" in Hungarian

See the example sentences for the use of "labour costs" in context.

Similar translations for "labour costs" in Hungarian

labour noun
labour adjective
Hungarian
to labour verb
to cost verb
cost noun
Hungarian

Context sentences for "labour costs" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Van egy másik fenntartásom is a munkaerőköltségekkel kapcsolatban.
EnglishThe first of these relates to labour costs as one of the factors involved in competition policy.
Az első a munkaerőköltségekkel kapcsolatos, amelynek köze van a versenypolitikához.
EnglishGeneral Motors is an illustration of what happens if labour costs become too high.
A General Motors annak példája, hogy mi történik, ha a munkaerőköltségek túlságosan megnövekednek.
EnglishIn Germany, labour costs have been falling since the same period.
Németországban ugyanezen időszak óta jelentős mértékben csökkentek a munkaerőköltségek.
EnglishAny lower labour costs are separate from the shift to 120 g/km of CO2 in 2012.
A munkaerő költségeivel való takarékosság útjának követése elkülönítendő attól, hogy a CO2-kibocsátás 2012-re való elérését választjuk-e.
EnglishWe in Parliament digested these figures and added the labour costs subject to special insurance contributions.
A Parlament átvette ezeket a számokat, és kiegészítette a szociális biztonsági járulékköteles munkaerőköltségekkel.
EnglishThat would put paid to the Flemish chemical industry in the same way as high labour costs have put paid to Opel Antwerp.
Az ugyanúgy végét vetné a flamand vegyiparnak, ahogyan a magas munkaerőköltségek végét vetették az antwerpeni Opel-üzemnek.
EnglishA common fear is that due to globalisation, countries with low labour costs will deprive Europe of jobs.
Általános félelem, hogy a globalizáció velejárójaként azok az országok, ahol alacsony a munkaerő költsége, elvonják Európától a munkahelyeket.
EnglishThese indicators could include, for instance, productivity trends, unit labour costs and current account developments.
Ezek a mutatók magukban foglalhatnának például termelékenységi trendeket, fajlagos munkaerőköltségeket és a folyószámla alakulását.
EnglishEven within the euro area, however, there are divergences in current account deficits and the evolution of unit labour costs.
Azonban még az euroövezeten belül is vannak eltérések a folyó fizetési mérleg hiánya és az egységnyi munkaerőköltség alakulása tekintetében.
EnglishThe global rise in food prices is the result of a rise in production costs, energy and fuel costs and fertiliser and labour costs.
Az élelmiszerárak globális emelkedése a termelési költségek, az energia- és a műtrágya árának és a munkabérek emelkedésének a következménye.
EnglishItaly has had the most fearful crisis of competitiveness, with its unit labour costs increasing by 40% compared to Germany.
Olaszország megélte versenyképességének legijesztőbb válságát, aminek következtében egységnyi munkaerőköltsége 40%-kal nőtt Németországgal összevetve.
EnglishThe ridiculously low labour costs and despicable working conditions should no longer be seen by the Commission as 'natural competitive advantages'.
A nevetségesen alacsony munkabérköltségeket és az alávaló munkakörülményeket a Bizottság a továbbiakban nem tekintheti "természetes versenyelőnyöknek”.
EnglishWe do object, on the other hand, if in such a system the current large wage differences existing between EU Member States are abused to reduce labour costs.
Másrészről ellenezzük, ha egy ilyen rendszerben visszaélnek az uniós tagállamok között fennálló nagy bérkülönbségekkel, a bérköltségek csökkentése érdekében.
EnglishFurthermore, with an increase of just 1.04% of women's participation in the labour market, the additional costs of extending maternity leave would be covered.
Emellett a nők munkaerő-piaci részvételének csupán 1,04%-os növekedése is fedezetet biztosítana a szülési szabadság meghosszabbításával járó további költségekre.
EnglishSo you can see clearly that this downward pressure on labour costs leads to relocations, to downward pressure and to the decline of social rights everywhere.
Világosan láthatják tehát, hogy a munkaerőköltségek leszorítása mindenhol a termelés áthelyezéséhez, a lefelé ható nyomáshoz és a szociális jogok szűkítéséhez vezet.

Other dictionary words

English
  • labour costs

Moreover, bab.la provides the Italian-English dictionary for more translations.