"labour productivity" translation into Hungarian

EN

"labour productivity" in Hungarian

See the example sentences for the use of "labour productivity" in context.

Similar translations for "labour productivity" in Hungarian

labour noun
labour adjective
Hungarian
to labour verb
productivity noun
product noun

Context sentences for "labour productivity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt has been proved that information technology and communications increase labour productivity.
Bizonyítást nyert, hogy az információs technológia és a kommunikáció növeli a munka termelékenységét.
Englishthe only source of growth in the EU in the coming years will be growth in the productivity of labour;
az EU-ban az elkövetkező években a növekedés egyetlen forrása a munkaerő termelékenységének növekedése lesz;
EnglishThirdly, we need greater labour productivity in construction, and for that we need more training.
A harmadik, hogy az építőiparban jobb munkatermelékenységre, ennek érdekében pedig még több képzésre van szükség.
EnglishAgainst the backdrop of the increase in labour productivity, however, the workforce requires ever more training.
A munkaerő termelékenységének növekedése miatt azonban a munkaerő mindig több és több képzésre szorul.
EnglishIt is this situation that brings about reduction of the share of people in the active age bracket and drop in labour productivity.
Ez a helyzet idézi elő az aktív korosztály csökkenését és a munka termelékenységének visszaesését.
EnglishGrowth in jobs, and particular the growth in labour productivity has been lower than in the USA, not to mention Asia.
A munkahelyek számának növekedése és különösen a munkaerő termelékenységének növekedése alacsonyabb, mint az USA-ban, nem is említve Ázsiát.
EnglishThis document is important from the aspect of giving advantages to improve the labour productivity of enterprises working in the single market.
Ez a dokumentum fontos abból a szempontból, hogy előnyösen fejlesztheti az egységes piacon működő vállalkozások munkatermelékenységét.

Other dictionary words

English
  • labour productivity

Translations into more languages in the bab.la English-Portuguese dictionary.