"labour relations" translation into Hungarian

EN

"labour relations" in Hungarian

See the example sentences for the use of "labour relations" in context.

Similar translations for "labour relations" in Hungarian

labour noun
labour adjective
Hungarian
to labour verb
relations noun
Hungarian
relation noun

Context sentences for "labour relations" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor the first time, the agreement also addresses labour relations.
Először fordul elő, hogy a megállapodás a munkaviszonnyal is foglalkozik.
EnglishI warmly welcome this directive because it will at last put labour relations on a civilised footing.
Melegen üdvözlöm az irányelvet, mert végre civilizált alapokra helyezi a munkaügyi viszonyokat.
EnglishThis proposal for a directive may promote social dumping and make labour relations more unstable.
Ez az irányelvjavaslat szociális dömpinghez vezethet, és még bizonytalanabbá teszi a munkaviszonyokat.
EnglishAttention should not be placed just on flexibility of labour relations, but on protected flexibility.
A figyelemnek nem csak a munkakapcsolatok rugalmasságára kell irányulnia, hanem a védett rugalmasságra is.
English. - The rise of sub-contracting in Europe has had far-reaching consequences for labour relations.
írásban. - Az alvállalkozás európai terjedése messzemenő következményekkel jár a munkaviszonyokra nézve.
EnglishI would just say that I myself, in France, am Minister for Labour Relations and Solidarity.
Csak annyit mondanék, hogy ami engem illet, Franciaországban munkaügyi kapcsolatokért és szolidaritásért felelős miniszter vagyok.
EnglishFinally, we must discourage the promotion of competitiveness on the basis of a deterioration in labour relations and rights.
Végül, elleneznünk kell a versenyképességnek a munkavállalói kapcsolatok és jogok romlásán alapuló ösztönzését.
Englishderegulation of labour relations, devaluation of wages, intensification of exploitation and defence of flexicurity;
a munkaügyi kapcsolatok deregulációját, a munkabérek elértéktelenedését, a kizsákmányolás erősödését és a rugalmas biztonság védelmét;
EnglishWe must provide for labour relations that promote employment and ensure the possibility of life-long learning.
A foglalkoztatás népszerűsítését szolgáló munkakörülményeket kell biztosítanunk, valamint szavatolnunk kell az egész életen át tartó tanulás lehetőségét.
EnglishAt the centre of EU and government policy is the notorious 'flexicurity', which spells out the complete dismantling of labour relations.
Az EU és a kormányzati politika középpontjában a hírhedt rugalmas biztonság áll, amely a munkajogviszonyok teljes szétbomlasztását magyarázza ki.
EnglishShould we not change our perspective on labour relations and the creation of the added value from which society as a whole benefits?
Nem kellene megváltoztatnunk nézőpontunkat a munkaügyi kapcsolatokról és a hozzáadott érték létrehozásáról, amely a társadalom egészének hasznára válik?
EnglishThirdly, sweeping changes are being introduced in training and labour relations in order to replace the workforce with cheaper labour.
Harmadszor, gyökeres változásokat vezetnek be a képzés és a munkaügyi kapcsolatok terén a munkaerőnek olcsóbb munkaerővel való felcserélése érdekében.

Other dictionary words

English
  • labour relations

Have a look at the Korean-English dictionary by bab.la.