"labyrinth" translation into Hungarian

EN

"labyrinth" in Hungarian

EN labyrinth
volume_up
{noun}

labyrinth (also: maze)
Races from every corner of the galaxy wandered the banded shadows of this makeshift labyrinth.
A galaxis majd minden faja képviseltette magát a mesterséges labirintus színes árnyai alatt.
I have to get to the castle at the labyrinth's center.
El kell jutnom a labirintus közepén lévő várba, ismered az utat?.
A labirintus tele van velük.
labyrinth (also: maze, turnings and twistings)
It can involve great and intricate order; or it can be a labyrinth.
Lehet bonyolult, szövevényes rajza; lehet útvesztő.
The waiting room for the family members of those having surgery was strictly monitored And the rest of the hospital was like a labyrinth.
Az operáltak családtagjainak várótermét szigorúan figyelték, a kórház többi része valóságos útvesztő volt.
'The stairs that lead up out of the maze to the real route to the temple should be fairly close to the end of the labyrinth - either at the throne-room or at the temple.
A labirintusból a valódi járatba felvezető lépcsőnek közel kell lennie az útvesztő valamelyik végéhez... vagy a templom, vagy a trónterem felőlihez.

Synonyms (English) for "labyrinth":

labyrinth

Context sentences for "labyrinth" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTake this labyrinth-- Even if you get to the center, you'll never get out again.
Vegyük ezt a labirintust, még ha el is jutsz a közepére, soha nem találsz ki.
EnglishAnd it so happens that I know a short cut... out of the whole labyrinth from here.
Mégpedig úgy, hogy tudok egy rövidebb utat, ami kivezet a labirintusból.
EnglishTell you what-- you give me the bracelet... and I'll show you the way out ot the labyrinth.
Megmondom mi legyen: te nekem adod a karkötőt, én pedig megmutatom a kijáratot.
EnglishIt was a drunken labyrinth of a garden gone wild under the naked night.
Olyan volt, mintha egy kert útvesztővé vadult volna a meztelen ég alatt.
EnglishMencken Published 1920 This Book Scanned and Archived at Nietzsche's Labyrinth
HYPERLINK l "_Jegyzetek_az_utószóhoz" Jegyzetek az utószóhoz
EnglishHe shot past the outermost guard cordon, through the protective labyrinth, and into the inner offices.
Áttört a legkülső őrkordonon, s a védőlabirintuson át berontott a belső irodákba.
EnglishCarson and Michael followed their nods and gestures through a labyrinth of books.
Carson és Michael elindult a könyvespolcok labirintusában.
EnglishBefore long the pages were as they had been before, a scrawled, grimy labyrinth of words.
A lemásolt oldalak hamarosan ugyanúgy festettek, mint a régiek, összefirkált, kusza szóhalmaz.
EnglishThe Harrowing In the cell back at Shere Neck memories of Midian's labyrinth had tormented Boone.
Boone-t a Shere Necki cella foglyaként mindvégig gyötörték az emlékek Midian labirintusáról.
EnglishYou have 13 hours in which to solve the labyrinth... before your baby brother... becomes one of us... forever.
13 órád van, hogy megfejtsd a labirintust... utána az öcséd olyan lesz, mint mi, örökre.
EnglishThat's a complicated labyrinth you've got up there, Chooka.
Vezessen oda, Chooka, nehéz eligazodni a fenti útvesztőben.
EnglishAfter three minutes of agonized struggling they realized that they could not get through the labyrinth to Foyle.
Háromperces kétségbeesett, küszködés után érezték, hogy nem juthatnak a labirintuson Foyle-hoz.
EnglishThe moon nearing her fullness gave enough light to this meaningless labyrinth of little painted chambers.
A hold, amely már csaknem kikerekedett, elég fényt adott a festett szobácskák értelmetlen útvesztőjének.
EnglishExcuse me, but I have to get through this labyrinth.
Bocsánat, de át kéne jutnom a labirintuson, tudsz segíteni?
EnglishYou don't by any chance know the way through this labyrinth?
Ugye nem tudod, hogy lehet átjutni a labirintuson?
EnglishBetter a labyrinth that leads everywhere and nowhere.
Labirintust inkább, ami mindenhova vezet és sehova sem.
EnglishFifty feet inside was Foyle, trapped in a labyrinth of twisted beams, stones, pipe, metal and wire.
Foyle tizenöt méternyire sem volt, de az összegabalyodott gerendák, kövek, csövek, fémek és vezetékek csapdájában.
EnglishIf you help me solve the labyrinth, I'll give you this.
Ha segítesz átjutni a labirintuson, neked adom ezt.
EnglishTo find them in the fluid, intricate labyrinth...
Megtalálni őket a folyékony, bonyolult labirintusban...!
EnglishThe scent of blood rose from every inch of flesh pressed against me as I worked my way through the labyrinth.
Vérszag szállt minden hüvelyknyi húsból, amelyet megérintettem, miközben átnyomakodtam az emberi útvesztőn.