"labyrinthine" translation into Hungarian

EN

"labyrinthine" in Hungarian

EN labyrinthine
volume_up
{adjective}

labyrinthine (also: complex, complicated, difficult, elaborate)
Her labyrinthine electrical networks had been connected and tested, her incredibly complex system of pumps installed and tried.
Labirintushoz hasonló elektromos hálózatát összekapcsolták, ellenőőrizték, hihetetlenül bonyolult szivattyúrendszerét beszerelték és kipróbálták.
The refineries and the labyrinthine complexity of the Europoort, the greatest oil terminal in the world, lie on the south shore of the Maas Estuary.
Az olajfinomítók és a világ legnagyobb olajkikötőőjének, az Europortnak bonyolult labirintusa a Maas-torkolat déli partján terül el.
labyrinthine
He led the colonel deeper into the labyrinthine cellar.
Elindult Deladával a labirintusszerű pincerendszer mélye felé.
labyrinthine (also: subtle)

Synonyms (English) for "labyrinthine":

labyrinthine

Context sentences for "labyrinthine" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishof two years work - that labyrinthine mess of words!
Két év munkájának gyümölcse (szó szerint gyümölcse!) ez az iszonyatos szólabirintus.
EnglishLentz's other agents also crept up to the labyrinthine wreckage, but they were wary now.
Lentz emberei is a romlabirintushoz rohantak, de sokkal elővigyázatosabbak voltak, mint a kutya.
EnglishAnd surprise at the heart's labyrinthine turnings.
És meglepődött szívének útvesztőszerű kanyarulatain.
EnglishHe explored the labyrinthine system of rooms as quickly as possible, pausing only to glance out of the window.
Amilyen gyorsan csak lehetett, felderítette a szobalabirintust, csak azért állt meg, hogy az ablakon kinézzen.
EnglishMr Barnier has outlined a similar one, but it is still festering somewhere in the labyrinthine depths of bureaucracy.
Barnier úr már körvonalazott egy hasonló dolgot, ami azonban továbbra is a bürokrácia útvesztőjében bolyong.
EnglishKarpov had not risen as high as he had within the labyrinthine corridors of the KGB without developing a sixth sense for danger.
Nem jutott volna olyan magasra a KGB labirintusában, amilyen magasra jutott, ha nem lett volna egy hatodik érzéke a veszélyre.
EnglishThe resulting maze of twisting gyre-configurations was a tumult of labyrinthine convolution, never the same from moment to moment.
A növekvő és elsorvadt növénycsíkok örvényszerű vonalakat alkotva csavarodtak egymásba; az élő minilabirintus folyamatosan változott, sohasem volt ugyanolyan.
EnglishIn Brussels, too, there have been weeks during which it really was impossible to move around the various labyrinthine Parliament buildings, because the lifts were out of order.
Brüsszelben is voltak hetek, amikor egyszerűen lehetetlen volt a parlamenti épületek labirintusában közlekedni a liftek működésképtelensége miatt.