EN

lace {noun}

volume_up
The bridal garter was exquisite, a little thing of lace and silken ribbon.
A menyasszony harisnyakötője különleges volt, selyemszalagok és csipke keveréke.
Koniaków lace is completely different from Bruges lace.
A koniakówi csipke egészen más, mint a bruges-i.
Lace handkerchiefs, scarves, and a white parasol for carrying in the sun!
Csipke zsebkendők, sálak, valamint egy fehér napernyő, amelyet a legerősebb napsütésben kellett hordania!
lace (also: busk, girdle, string)
Beaver takes the sneaker from him and the kid watches with close interest as the Beav slips his foot into it, draws the laces firmly against the tongue, and then ties the ends in a bow.
- Beaver elveszi tőle a surcit, és a kölyök érdeklődve figyeli, ahogy Beav a lábára húzza a cipőt, a nyelvet a fűző alá igazítja; azután masnit köt a pertlire.

Context sentences for "lace" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe had such beautifully made things - long white flannel gowns trimmed in lace.
Olyan gyönyörű dolgai voltak, például hosszú, csipkés hálóingei, fehér flanelből.
EnglishThree years and two children later, we raised this 50,000-square-foot lace net.
Három évvel és két gyerekkel később elkészültünk egy 4654 négyzetméteres hálóval.
EnglishHe opened his mouth to put her in her lace, but she didn't give him the chance.
Glasgian kinyitotta a száját, hogy a helyére tegye a nőt, de nem juthatott szóhoz.
EnglishThe photo showed Annie, not in her uniform but in a white dress frothing with lace.
A fényképen Annie volt látható, de egyenruha helyett csipkés-habos fehér ruhában.
EnglishAs he'd suspected, it was pierced by many daring cutouts, and trimmed with lace.
Ahogy gyanította, az merész kivágásokkal volt díszítve és csipkével körítve.
EnglishAnd all the lace and velvet in the eighteenth century could not give him a human face.
A tizennyolcadik század minden csipkéje-bársonya sem adhatott neki emberi arcot.
EnglishThe lace of the shirt was Valenciennes, which I had seen on my mother's wedding gown.
Az ing csipkéje valenciennes-i, amilyet eddig csak anyám esküvői köntösén láttam.
EnglishHe seemed the perfect gentleman with his lace handkerchief and high-heeled shoes.
Maga volt a megtestesült úriember, csipkéivel, magas sarkú cipellőjében.
EnglishThe windows to the living room were hung with lace curtains and fancy silk drapes.
A nappali szoba ablakait csipkével és selyemdrapériákkal függönyözték el.
EnglishHe picked up a small dress, torn, gray, spotted with bits of mean lace.
Fölemelt egy rongyos, szürke ruhácskát, amelyre csúnya csipkedarabokat varrtak.
EnglishSlowly, dreamily, she took a lace-edged handkerchief from her purse and began to do it.
Polly csipkés szélű zsebkendőt húzott elő a szavára lassan, álmatagon a táskájából.
EnglishThe windows were grimy, and the stained lace curtains further clogged the light.
A férfi kinyitotta a száját, hogy válaszoljon odatette Lori nyakához.
EnglishShe wore only her petticoat then, trimmed in pink lace, and a ribbon in her hair.
Evelyn egy szál alsószoknyát viselt, rózsaszín csipkeszegéllyel, és a hajában egy szalagot.
EnglishHad it not been for the blood on his lace ruff, he might have looked human.
Ha nem olyan véres a csipkés nyakfodra, egészen embernek tűnhetett volna.
EnglishShe looked tall and lithesome in the flowered dress, with the lace at her cuffs.
Magasnak és nyúlánknak látszott a csipkés kézelőjű, virágos ruhában.
EnglishThrough the lace of approaching sleep she caught sight of a bright pattern.
A közeledő álom ellenére valami élesen kirajzolódó, fényes alakot látott.
EnglishDaisy Banker watched through the lace curtains as Henry stepped out of the cab below.
Daisy Banker átpillantott a csipkefüggöny résén, mikor Henry odalent kiszállt egy taxiból.
EnglishSight was going too; lace darkness crept over the room, its patterns pulsing.
A szeme előtt is összefolyt minden: csipkeszerű sötétség borult a szobára, mintái vibráltak.
EnglishHow must this flimsy lace peignoir look to him? she thought suddenly.
Milyennek találhatja ezt a ritka csipkepongyolát? gondolta a lány hirtelen.
EnglishShe was lying on a ruffled bed, wearing just a man's white shirt and a lace of shadow-smoke.
Széttúrt ágyon feküdt, csak egy fehér férfiinget és árnyfüstcsipkét viselt.