"laced with" translation into Hungarian

EN

"laced with" in Hungarian

See the example sentences for the use of "laced with" in context.

Context sentences for "laced with" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, he's on his way, Madine said, and laced his fingers together in anticipation.
Tehát végre elindult a rejtekhely felé mondta Madine, majd mély lélegzetet vett.
EnglishGeorge was on his knees, his head drooping, his hands laced together on top of it.
George térdre esett, a feje előrecsuklott, a kezét összekulcsolta a fején.
EnglishThe meat was simply laced with sleeping powder, enough to drug at least four grown men.
A húsba egyszerűen altatót dörzsöltek, ami legalább négy felnőtt férfinak elég lenne.
EnglishAfterward, when they were in the shelter of the thickly laced trees, they compared notes.
Aztán, már a sűrűn összeboruló fák védelmében, összehasonlították az észrevételeiket.
EnglishIt was freedom laced with pain, the constant reminder Asmodeus desired it to be.
Kínokkal átitatott szabadság volt ez, Asmodeus örök emlékeztetője.
EnglishBrass-handled windows stood open to the light, laced with curtains and strings of beads.
A csipkefüggönyökkel-kalárisokkal díszített, rézkilincses ablakokat kitárták éjszakára.
EnglishPlease don't think I've laced the croissants or coffee with anything.
Attól nem kell tartania, hogy valamit kevertem a kávéba vagy a croissantba.
EnglishQuilan drank slowly; a restorative laced with anti-hangover chemicals.
Quilan belekortyolt a poharába, amelyben másnaposság elleni fzet gzölgött.
EnglishTeams of finely groomed horses pulled the wagon, their traces laced with bits of silver.
Fényesre kefélt szőrű, ezüstpitykés istránggal fölszerszámozott lovak húzták a kocsikat.
English'Nah,' he said at last, and laced his hands together behind his head.
- Nem - jelentette ki végül is Trent, kezét összekulcsolva a feje mögött.
EnglishHe was straight-laced on moral issues; it came from being a cop.
Meglehetősen prűd férfi volt, az a fajta, aki a házasságtörést bűnnek tekinti.
EnglishThey were in a small cave, facing toward two huge stone doors laced by iron bindings.
Egy kis barlangban álltak, két hatalmas, megvasalt kőajtó előtt.
EnglishHis hand reached to touch his head and the pain laced downward through his neck.
Ahogy megérintette a fejét, a nyakáig nyilallt a fájdalom.
EnglishThe fabric of the rug was laced with heraldic designs and bits of gold leaf.
A vassal szegecselt deszkapadlóra terített réges-régi szőnyegbe címereket és aranyszálakat szőttek.
EnglishAs the gloves were being laced on, he remembered the last time he'd been involved in violence.
Amikor föladták rá a kesztyűt, eszébe Jutott az a régi erőszakos eset.
EnglishFive laced the dark, Morgaine's little weapon taking toll of men and horses without mercy.
Morgaine kardja kímélet nélkül csapott le emberre, lóra egyaránt.
EnglishThat was the caffeine with which his last meal had been laced.
Ez a koffeinnek volt betudható, amivel teljesen átitatták minden ételét.
EnglishThey wore garments which seemed to be both shirt and jacket laced from waist to WITCH WORLD 23 throat.
Ruhájuk egyszerre szolgált ingként és kabátként, deréktól nyakig láncing takarta testüket.
EnglishLike a crowd of kids-- He sighed, bent, and laced up his shoes.
Nagyot sóhajtott, aztán lehajolt és megkötötte cipőmadzagját.
EnglishShe listened to the noise, and distant conversations laced through it.
Tesla hallgatta a zajt, és a beszélgetés-foszlányokat.

Other dictionary words

English
  • laced with

Have a look at the Chinese-English dictionary by bab.la.