"lack" translation into Hungarian

EN

"lack" in Hungarian

HU

EN lack
volume_up
{noun}

lack (also: absence, blank, dearth, defect)
volume_up
hiány {noun}
And beyond this there was the complete lack of war materials of every description.
Ezenkívül teljes hiány volt mindenféle rendű és rangú hadianyagból.
Secondly, we have a patent lack of infrastructure.
Másodszor: eklatáns hiány tapasztalható az infrastruktúra területén.
There is a lack of power because each Member State is still doing as it likes.
Hatalmi hiány van, mivel még mindig minden tagállam azt tesz, amit akar.

Synonyms (English) for "lack":

lack

Context sentences for "lack" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs you said there must be some action or we shall be finished for lack of funds.
Ahogy mondtad, valaminek már történnie kell, különben a pénzhiány végez velünk.
EnglishIf it's dismissed initially for lack of standing or whatever, no one will know it.
Ha valamilyen oknál fogva már a legelején elutasítják, senki sem fog tudni róla.
EnglishThe lack of social equilibrium, however, is posing a serious problem for Europe.
A szociális egyensúly hiánya azonban eddig is komoly problémát jelentett Európának.
EnglishDana tried to hide her disappointment about Venkman's lack of interest in her.
Dana megpróbálta leplezni Venkman érdektelensége miatt érzett elégedetlenségét.
EnglishWe lack a fuel strong enough to produce the amount of heat this formula requires!
Nincs olyan fűtőanyagunk, hogy elérjük a hőmérsékletet, amit ez a keverék követel!
EnglishIn any event, said Chlodys, you lack a pedigree, and so you shall never marry.
- Akárhogy legyen is - vette át a szót Chlodys -, soha nem fogsz férjhez menni.
EnglishWe hope that this lack of data will be remedied in the new institutional framework.
Reméljük, hogy az új intézményi keretek között pótolni tudjuk az adatok hiányát.
EnglishIt lands on his jaw and stuns him just long enough for me to lack him in the crotch.
Talál, s ez annyira meglepi, hogy marad elegendő időm arra, hogy ágyékon rúgjam.
EnglishDo not listen to those in the Council who capitalise on the lack of regulation.
Ne hallgassanak azokra a Tanácsban, akik tőkét kovácsolnak a szabályozás hiányából.
EnglishNow that I'd processed the lack of immediate risk, I leaned back against the stage.
Most, hogy túl voltam a közvetlen veszély érzésén, hátradőltem a színpad falánál.
EnglishWhat is perhaps most important in my opinion is the lack of chemical safety.
Ami pedig véleményem szerint talán a legfontosabb, az a kémiai biztonság hiánya.
EnglishThe main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.
A fő ok a nemek közötti egyenlőség világos és egyértelmű perspektívájának hiánya.
EnglishWhen what you see is what you lack, then selfless love will change you back.
Amikor azt látod, ami elveszett,...vissza fog változtatni az önzetlen szeretet.'
EnglishA third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
A hálózat harmada lassan tönkremegy a fenntartáshoz szükséges források hiánya miatt.
EnglishBut whom are we to blame for the lack of progress on supervisory architecture?
De kit is hibáztassunk a felügyeleti intézmény terén való előrelépés elmaradásáért?
EnglishThe lack of our commitment would send a negative signal to the Turkish people.
Kötelezettségvállalásunk elmaradása negatív jelzést jelentene a török népnek.
EnglishIt is rather a consequence of insufficient education and lack of experience.
Ez inkább a nem megfelelő oktatásnak és a tapasztalatlanságnak a következménye.
EnglishThe report criticises the lack of funding for the health and education sectors.
A jelentés kritizálja az egészségügyi és oktatási szektor finanszírozásának hiányát.
EnglishThe largest proportion of the Ombudsman's enquiries concern lack of transparency.
Az ombudsman vizsgálatainak legnagyobb része az átláthatóság hiányát érinti.
EnglishI suspect they may find him, interview him and then let him go for lack of evidence.!
Szerintem majd felkutatják, kihallgatják, aztán bizonyítékok híján futni hagyják.