"lack of access" translation into Hungarian

EN

"lack of access" in Hungarian

See the example sentences for the use of "lack of access" in context.

Similar translations for "lack of access" in Hungarian

lack noun
Hungarian
to lack verb
access noun

Context sentences for "lack of access" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEach day 27 000 people die because of a lack of access to basic medicines.
Nap mint nap 27 ezer ember hal meg az alapvető gyógyszerek hiánya miatt.
EnglishOutsiders might have been puzzled by the vice president's lack of access to the president.
A kívülállók talán meglepődtek, hogy az alelnöknek milyen kevés befolyása van az elnökre.
EnglishAnother aspect of social exclusion that is becoming more important is the lack of access to information technologies.
A társadalmi kirekesztettség másik, egyre fontosabbá váló szempontja az információs technológiákhoz való hozzáférés hiánya.
EnglishIn some Member States, patients lack easy access to even the most basic information about the pharmaceuticals they are prescribed.
Néhány tagállamban a betegek a felírt gyógyszerekkel kapcsolatos legalapvetőbb információkhoz is nehezen férnek hozzá.
EnglishWe called for new models of medical innovation and for tackling the lack of access to affordable essential medicines.
Mi a gyógyászati innováció új modelljeinek alkalmazását és a megfizethető alapvető gyógyszerek elérhetősége hiányának kezelését szorgalmaztuk.
EnglishIronically enough, the Forum aims to address the problem of the lack of access to water experienced by billions of people throughout the world.
Meglehetősen visszás módon, a Fórum témája az a probléma, hogy szerte a világon több milliárd ember szenved az ivóvízhiánytól.
EnglishThere are a myriad of contributory factors - fewer smallholdings, deforestation, desertification, lack of access to water and climate change.
Különféle tényezők miriádjai idézték ezt elő - kevesebb kisgazdaság, erdőirtások, elsivatagosodás, a víz elérhetetlensége és az éghajlatváltozás.
EnglishOne of the major problems facing SMEs is the lack of access to funding, which not only hampers innovation but also the growth of these businesses.
A kkv-k egyik legnagyobb problémája a finanszírozáshoz való hozzáférés hiánya, ami nem csak az innovációt gátolja, hanem a vállalkozások növekedését is.
EnglishWe are witnessing a plague striking small and medium-sized enterprises across the whole continent, caused by a lack of access to credit.
Egyfajta pestisnek vagyunk szemtanúi, amely a hitelhez való hozzáférés hiányából indult ki, és a kontinens egész területén lesújtott a kis- és középvállalkozásokra.
EnglishMadam President, I have listened to my colleagues quite rightly highlighting the shortage of water, lack of access to water, the diseases that come from that.
Elnök asszony! Figyelmesen hallgattam kollégáimat, akik nagyon helyesen hangsúlyozták a vízhiányt, a vízhez való hozzáférés hiányát, az ebből eredő betegségeket.
EnglishSo long as we lack direct access to resources, so long as we cannot con- trol that access ourselves, so long as we exist as the shopkeeper of other nations, we are vulnerable.
Amíg nem férünk közvetlenül az erőforrásokhoz, amíg nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt, amíg más népek zsoldosaiként létezünk, sebezhetők vagyunk.
EnglishSome of the causes of unemployment which Roma face are due to illiteracy, a lack of education and professional qualifications, not to mention a lack of access to information.
A romák munkanélküliségének egyik oka az analfabetizmus, az iskolázottság és szakmai végzettség hiánya, hogy az információhoz való hozzáférés hiányát ne is említsem.

Other dictionary words

English
  • lack of access

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Arabic-English dictionary.