"lack of clarity" translation into Hungarian

EN

"lack of clarity" in Hungarian

See the example sentences for the use of "lack of clarity" in context.

Similar translations for "lack of clarity" in Hungarian

lack noun
Hungarian
to lack verb
clarity noun

Context sentences for "lack of clarity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have concerns about the lack of clarity and the timescale for approval.
Az egyértelműség hiánya és a jóváhagyással kapcsolatos menetrend miatt aggódom.
EnglishThere has been no lack of clarity between the Commission and me in relation to this issue.
Ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem volt félreértés a Bizottság és köztem.
EnglishThere is still a considerable lack of clarity over agriculture.
Még mindig nincs valódi tisztánlátás a mezőgazdasággal kapcsolatban.
EnglishHowever, one regret, and it is a big one, is the lack of clarity surrounding early repayment terms.
Sajnálatos dolog azonban, és nagyon sajnálatos az előtörlesztés feltételei körüli egyértelműség hiánya.
EnglishThis is because the least that can be said is that in the UfM, there is currently a signal lack of clarity.
Ennek oka, és a legkevesebb, ami erről elmondható, hogy az UMT-ben jelenleg teljes a bizonytalanság.
EnglishIn my view, they are reasonable measures, but there is a lack of clarity about the timescale for implementing them.
Ezek véleményem szerint ésszerű intézkedések, de nem egészen világos a végrehajtásuk menete.
Englishthere is a lack of clarity on the use of hydrogen as an alternative fuel for road transport;
a jelentés nem világos a hidrogénnek, mint a közúti közlekedés alternatív üzemanyagának hasznosításával kapcsolatban;
EnglishIn addition, the statute will put an end to the lack of clarity relating to assistants' remuneration.
A statútum ezenkívül véget vet majd az asszisztensek javadalmazásával kapcsolatos tisztázatlan helyzetnek is.
EnglishThe lack of clarity regarding the idea behind the expression 'safe abortion' was impossible to ignore.
Lehetetlen figyelmen kívül hagyni, hogy nem világos, milyen elképzelés húzódik meg a "biztonságos abortusz” kifejezés mögött.
Englishlack of clarity in cofinancing rules;
átláthatatlan társfinanszírozási rendszerek;
EnglishAt the moment, the complexity and lack of clarity of this legislation is standing in the way of the development of Europe's ports.
Jelenleg e jogszabályok bonyolultsága és egyértelműségének hiánya az európai kikötők fejlesztésének útjában áll.
EnglishAttention should be drawn to the fact that the new regulation would result in much confusion and a lack of clarity in this area.
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az új jogszabály komoly zavarokhoz és az egyértelműség hiányához vezetne ezen a területen.
EnglishOtherwise, we will again have this patchwork which leads to a lack of clarity and to legal uncertainty, which is not what we want.
Különben ismét egy szedett-vedett mű alakul ki, ami az egyértelműség és jogbiztonság hiányához vezet, és mi nem ezt szeretnénk.
EnglishThe Commission should also take with it the message that we want to help to bring this lack of clarity to an end.
A Bizottságnak is azt az üzenetet kellene magával vinnie, hogy szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy véget vethessünk az egyértelműség hiányát.
EnglishThe lack of clarity of many provisions will require close monitoring during the process of transposing and applying this important legislation.
Mivel számos rendelkezés nem tisztázott, e fontos jogszabálycsomag alkalmazása és átültetése során szoros nyomon követésre lesz szükség.
EnglishThe only thing I would like to add is that it should not result in a greater lack of clarity, as that would run counter to the aim of the recast.
Egyedül azt tenném hozzá, hogy ez nem eredményezheti az egyértelműség nagyobb hiányát, mivel ez ellentétes lenne az átdolgozás céljával.
EnglishThe paltry sums pledged, the lack of clarity concerning their allocation and the individualistic logic behind the vehicle promoted testify to this.
A felajánlott jelentéktelen összegek, azok átláthatatlan elosztása és a támogatott eszköz mögötti individualista logika mind ezt bizonyítja.
EnglishThis information is helpful, but there is still a lack of clarity with respect to the nature and real impact of the measures implemented by the Mayors.
Az információk hasznosak voltak, azonban még mindig nem egyértelmű a polgármesterek által végrehajtott intézkedések természete és valódi hatása.
EnglishThere must be no disadvantaging of the Member State carrying out the treatment due to a lack of clarity about whether the patient or the sending state is to pick up the tab.
A gyógykezelést végző tagállamot nem érheti hátrány azért, mert nem világos, hogy a beteg vagy a küldő tagállam fizeti-e a számlát.
EnglishDiverging legal interpretations may result from the lack of clarity of some of the proposed documents, which will be used as a basis for judicial decisions.
Az eltérő jogértelmezések abból is adódhatnak, hogy egyes előterjesztett dokumentumok - amelyek bírósági döntések alapjául fognak szolgálni - nem egyértelműek.

Other dictionary words

English
  • lack of clarity

Have a look at the Hungarian-English dictionary by bab.la.