"lack of control" translation into Hungarian

EN

"lack of control" in Hungarian

See the example sentences for the use of "lack of control" in context.

Similar translations for "lack of control" in Hungarian

lack noun
Hungarian
to lack verb
control noun
to control verb

Context sentences for "lack of control" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour lack of control is dismaying for your other employees, that is.
Az önuralom hiánya elszomorító főleg a többi alkalmazottad szempontjából.
EnglishTo kill as an automatic choice, without sufficient reason, was a sign of lack of control.
Hogy valaki gépiesen, elegendő indok nélkül az ölést válassza, az az önuralom hiányára utal.
EnglishFirstly, who is responsible for the lack of control in the euro system?
Először is, ki a felelős az irányítás hiányáért az eurórendszerben?
EnglishIn terms of the lack of control mechanisms for financial markets, we do not need to go into greater detail here.
A pénzpiacok ellenőrzési mechanizmusainak hiányát tekintve, itt nem is kell részletekbe bocsátkoznunk.
EnglishWe believe that there is a lack of control.
Véleményünk szerint ezen a ponton hiányzik az ellenőrzés.
EnglishBut this was a dream, a bad one, and it seemed to him that the essence of bad dreams was lack of control.
Ez az egész azonban álom volt, méghozzá rossz álom, és a rossz álmok lényege, gondolta Thad, hogy az ember nem tudja uralni őket.
EnglishIn this massive increase in the deficit in Greece, to a large extent there has been an absolute lack of control of budgetary policy.
E hatalmas mértékű görögországi hiánynövekedést elsősorban a költségvetési politika ellenőrzésének teljes hiánya okozta.
EnglishHis mother, up there in Heaven, would be angry with him and disappointed by his lack of control, but God would not be able to blame him.
Anyja a mennyországban haragszik majd rá, és csalódott lesz, amiért így elveszítette az önuralmát, de Isten nem tehet majd szemrehányást neki.
EnglishIn the current climate where the consequences of the lack of control of international finance are all too apparent this is particularly urgent.
A jelenlegi helyzetben, amikor a nemzetközi pénzügyek szabályozás-hiányának a következményei túlságosan is nyilvánvalóak, ez különösen sürgető.
EnglishAs a member of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, I would like to draw particular attention to the lack of control mechanisms for work which has been undertaken.
Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés tagjaként különösen fel szeretném hívni a figyelmet az elvégzett munkához kapcsolódó ellenőrzési mechanizmusok hiányára.
EnglishI would like to ask to what extent are the Member States responsible for these errors and to what extent is a lack of control on the part of the Commission responsible.
Szeretném megkérdezni, milyen mértékben felelősek ezekért a hibákért a tagállamok, és milyen mértékben felel értük a Bizottság által végzett hiányos ellenőrzés?

Other dictionary words

English
  • lack of control

More translations in the English-Russian dictionary.