"lack of education" translation into Hungarian

EN

"lack of education" in Hungarian

See the example sentences for the use of "lack of education" in context.

Similar translations for "lack of education" in Hungarian

lack noun
Hungarian
to lack verb
education noun

Context sentences for "lack of education" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHirsch had used a sloppy cursive style, no doubt designed to portray a lack of education.
Hirsch folyóírással írt, méghozzá hanyagul, alig olvashatóan, minden bizonnyal azért, hogy iskolázatlanságára utaljon.
EnglishThey claim that crime is merely the result of poverty, inadequate parental guidance, or lack of education, et cetera.
Szerintük a bűnözés egyedül a szegénység, nehéz gyermekkor, vagy az iskoláztatás hiányának következménye.
EnglishThis lack of education puts the Roma on the very bottom rung in the labour market and is the cause of their high level of unemployment.
Az iskolázottság ilyen fokú hiánya miatt a romák a munkaerőpiac legalsó lépcsőfokán állnak, és a magas szintű munkanélküliségüknek is ez az oka.
EnglishThe lack of education prevents Roma from taking an active part in the social, economic or political life of the country in which they live.
Az oktatás hiánya meggátolja a romákat abban, hogy aktívan részt vegyenek azon ország társadalmi, gazdasági vagy politikai életében, ahol élnek.
EnglishYou believe that if European citizens are increasingly sceptical of the European Union, it is because of a lack of education, because of ignorance, or stupidity even.
Úgy véli, hogy ha az európai polgárok egyre inkább szkeptikusak az Európai Unióval kapcsolatban, annak a képzettség hiánya, a tudatlanság vagy akár a butaság az oka.
EnglishThe way women in developing countries are disadvantaged by religious rules, cultural practices and poverty is usually further worsened by the lack of education.
A nőknek a vallási szabályok, a kulturális szokások, és a szegénység miatt a fejlődő országokban elszenvedett hátrányos helyzetét általában tovább súlyosbítja az oktatás hiánya.
EnglishSome of the causes of unemployment which Roma face are due to illiteracy, a lack of education and professional qualifications, not to mention a lack of access to information.
A romák munkanélküliségének egyik oka az analfabetizmus, az iskolázottság és szakmai végzettség hiánya, hogy az információhoz való hozzáférés hiányát ne is említsem.
EnglishOne problem with agriculture in the developing countries is not the availability of fertilisers or seed but the lack of education and the primitive working methods, equipment and facilities.
A fejlődő országok mezőgazdaságának egyik problémája nem a műtrágyák vagy a vetőmagvak hiánya, hanem a képzés hiánya és a primitív munkamódszerek, felszerelések és mechanizmusok.

Other dictionary words

English
  • lack of education

Translations into more languages in the bab.la English-Spanish dictionary.