"lack of enthusiasm" translation into Hungarian

EN

"lack of enthusiasm" in Hungarian

See the example sentences for the use of "lack of enthusiasm" in context.

Similar translations for "lack of enthusiasm" in Hungarian

lack noun
Hungarian
to lack verb
enthusiasm noun

Context sentences for "lack of enthusiasm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat seems to be the basis of his lack of enthusiasm for our seeing each other, Kenneth Graham was saying.
Elsősorban ezért nem nézi jó szemmel, hogy keressük egymás társaságát - mondta Graham.
English'Yeah,' Henry said with a marked lack of enthusiasm.
- Igen - bólintott Henry minden lelkesedés nélkül.
EnglishShe did it with a marked lack of enthusiasm.
De láthatóan minden lelkesedés nélkül.
EnglishYes, of course,the detective answered, nodding with a wincing lack of enthusiasm as be tucked his hands into his pockets.
Persze, természetesen válaszolta a detektív, bár arcának rándulása, miközben zsebre vágta a kezét, csekély lelkesedésre utalt.
EnglishChurch soldiers for the most part did not enlist in order to fight, and they viewed the impending unpleasantness with a vast lack of enthusiasm.
Az egyházi katonák csak nagyon ritkán vettek részt igazi csatában, és a rájuk váró kellemetlenségek igencsak lelohasztották a lelkesedésüket.
EnglishI, too, share his concern at the lack of enthusiasm shown by the Commissioner to ensure that best practice is observed throughout the European Union.
Osztozom csalódottságában, amiért a biztos nem mutatott nagyobb együttműködési hajlandóságot az Unióra kiterjedő, bevált eljárások mérlegelése tekintetében.

Other dictionary words

English
  • lack of enthusiasm

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Arabic-English dictionary.