"lack of food" translation into Hungarian

EN

"lack of food" in Hungarian

See the example sentences for the use of "lack of food" in context.

Similar translations for "lack of food" in Hungarian

lack noun
Hungarian
to lack verb
food noun

Context sentences for "lack of food" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEvery five seconds, one child below the age of 10 dies from a lack of food.
Minden ötödik másodpercben meghal egy tíz évnél fiatalabb gyermek az élelmiszerhiány miatt.
EnglishThe lack of drinking water constitutes no less a threat than the lack of food.
Az ivóvízhiány éppoly fenyegető mint az élelmiszerhiány.
EnglishMany are severely injured and it is likely that there will be an outbreak of disease due to lack of food and clean water.
Sokuk súlyosan megsérült, és az élelem, valamint a tiszta víz hiánya miatt valószínű a járványok kitörése is.
EnglishLack of food impairs not only physical development but also the ability to concentrate and achieve at school.
Az élelem hiánya nemcsak fizikai fejlődésüket hátráltatja, hanem a koncentrációs képességet és az iskolai teljesítményt is rontja.
EnglishThe lack of food security is threatening to undermine MDG objective 1, particularly in sub-Saharan Africa.
Az élelmiszerbiztonság hiánya veszélyezteti az első millenniumi fejlesztési célkitűzés sikerét, különösen Afrika Szaharától délre fekvő térségeiben.
EnglishThe main problem is therefore not caused by a physical lack of food, but by food prices the poor can no longer afford.
Nem az élelmiszerek fizikai hiánya okozza tehát a fő gondot, hanem az árak, ami miatt a szegények már nem tudják megfizetni az élelmiszert.
EnglishSecondly, it is important to remember that this is a serious, but not isolated, case of a lack of food security in the EU.
Másodszor fontos észben tartani, hogy az Európai Unióban ez egy súlyos, ám nem elszigetelt esete az élelmiszer-biztonsági rés megmutatkozásának.
EnglishMany point to the increasing insecurity, the growing despair among those who survived the quake, and the appalling lack of food and clothing.
Sok rámutat a növekvő bizonytalanságra, a földrengést túléltek körében növekvő elkeseredettségre, valamint az élelmiszer és ruházat területén uralkodó megdöbbentő hiányra.
EnglishOn the one hand, the ACP countries are deeply affected not only by the economic and financial crisis, but also by the lack of food security and the consequences of climate change.
Az AKCS-országokat egyrészt nemcsak a gazdasági és pénzügyi válság sújtja, hanem az élelmezésbiztonság hiánya és az éghajlatváltozás következményei is.

Other dictionary words

English
  • lack of food

Translations into more languages in the bab.la English-Korean dictionary.