"lacquer" translation into Hungarian

EN

"lacquer" in Hungarian

EN

lacquer {noun}

volume_up
lacquer (also: dope, enamel, glaze, varnish)
The glue from the paper and the wet lacquer from the mantel and the newness of the furniture combined for a wonderful fresh aroma.
A tapétaragasztó, a kandallópárkányon csillogó nedves lakk és az új bútorok csodálatosan üde illatot árasztottak magukból.
There, in the far corner, was the coffin where he slept, the lacquer peeling from the wood, half covered with piles of yellow newspapers.
A szoba túlsó sarkában volt a koporsó, amelyben Lestat aludt, a lakk lepattogzott róla, és sárga újságok kupaca takarta félig el.
Private stairway to the cellar, where in the steel-lined crypt the coffin waited: black lacquer; brass handles; a match and the stub of a candle; lining stitched with white lace.
Külön lépcső a pincébe, ahol acélburkolatú kriptában vár a koporsó: fekete lakk, rézfogantyú, gyufa, gyertyacsonk, fehér csipkés bélés.
I was seeing the way the lacquer caught the light.
Láttam, miként veri vissza a fényt a lakkozás.
lacquer (also: varnish)
lacquer

Context sentences for "lacquer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMary turned back to her lacquer, and almost at once she made her discovery.
Mary visszatért a lakkdarabjaihoz, és máris megvolt a felfedezés.
EnglishThat would hurt the lacquer hardly at all, he said, and she could repair any damage easily enough.
Aligha bántja a lakkot, mondta a mester, ha mégis, a kár könnyen kijavítható.
EnglishIt shone on Nicolas's brown hair, and on the deep lacquer of the violin.
Csillog Nicolas barna haja és a sötétre lakkozott hegedű.
EnglishThe sap lacquer was a product of another and much smaller tree, which themulefa cultivated for that purpose.
A nedvlakkot egy kisebb, külön e célra nevelt fából nyerték a mulefák.
EnglishHe loved to strip and lacquer the finely crafted old newel posts, balustrades, and door frames.
Szerette lemaratni és újralakkozni a finom mívű, ódon orsópilléreket, oszlopos korlátokat, ajtókereteket.
EnglishI can't see sraf as you can,she said,but I would like to make a mirror out of the sap lacquer, because I think that might help me see it.
Én nem látom a srafot úgy, mint ti, magyarázta, de készítenék nedvlakkal tükröt, hátha azzal sikerül.
EnglishThen she visited the lacquer grove with Atal, having carefully explained what she was intending, and asked permission to take some sap.
Ezek után Atallal elment a lakkcserjéshez, ő aggályosan magyarázkodva engedélyt kért, hogy vehessen a nedvből.
EnglishNow he unlocked one after another of his long rooms and showed me the coffins, black lacquer and silver, she wanted that.
Ekkor kinyitotta tágas szobáinak sorát, és megmutatta a koporsókat, feketére lakkozottakat és ezüstöket; Claudia ez utóbbit választotta.
EnglishBefore she boarded the ship, they gave her a gift: a lacquer phial containing some of the wheel tree oil, and most precious of all, a little bag of seeds.
Beszálláskor megajándékozták egy lakküvegcsényi kerékfaolajjal, sőt a legbecsesebbel, egy kis tasak maggal is.
EnglishBut he was dressed as I was, down to the hand-stitching of his collar and the lacquer of his shoe leather, and he came with me down the stairs.
Egyébként Lidérc gallérjának kézzel öltögetett varrásától cipőjének lakkos fényéig a szakasztott másom volt mindenben megint.
EnglishA couple of fragile gold-veined glasses rested on a red lacquer tray on the end of the black desk, beside a pot-bellied flagon of brown liquid.
A fekete asztal szélén, egy hasas üvegben levő folyadék mellett két vékony falú, arannyal erezett pohár állt, piros lakktálcán.
EnglishTitanium lacquer on this.
EnglishGradually the wood softened and came free, and Mary was left with the single sheet of clear brown-yellow lacquer, about the size of a page from a paperback book.
A fa felpuhult, lejött, és Mary kezébe vehette az áttetsző, sárgásbarna, hozzávetőleg zsebkönyvoldal méretű lakklapot.
EnglishShe painted on over forty coats--she lost count--but by the time her lacquer had run out, the surface was at least five millimeters thick.
Ha negyvenszer nem ment át a felületen, egyszer sem már nem győzte számolni , de mire elfogyott a lakkja, legalább öt miliméter vastag mázt kapott.
EnglishFirst she tried using the lacquer sheet simply as a mirror, but for lack of a silvered back, all she could see was a doubled reflection faintly in the wood.
Először azzal próbálkozott, hogy a lakkozott lapot egyszerűen tükörnek használja, de foncsorozás híján csak halvány kettős kontúrok mutatkoztak a fán.
EnglishShe laid a thin stick under the score line and pushed sharply down on the lacquer, as she'd seen a glazier cutting glass, and it worked: now she had two sheets.
Vékony botot helyezett a vonal alá, aztán határozott mozdulattal lenyomta kétoldalt a lakklapot: egy üvegestől leste el a műfogást, és bevált, megvolt a két lap.
EnglishIt hadn't been hard to follow them; despite Mary's confidence in the open savanna, there was plenty of concealment in the grass and the occasional thickets of string-wood and sap-lacquer bushes.
Nem volt nehéz rájuk ragadni; Mary bizodalma a nyílt szavannában túlzottnak bizonyult, bőven kínált rejtekhelyet a fű, megannyi erdősáv, nedvlakkcserjés.