EN lamentable
volume_up
{adjective}

lamentable (also: forlorn, pathetic, pitiable, sad)
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Mindkét jelentése szánalmas színvonalat üt meg, ami, mint ügyvédet, nevetséges színben tünteti fel.
Szánalmas, de nyilvánvaló.
We all know it, but the nub of the lamentable situation is this.
Mindannyian tudjuk ezt, de ez csak egy kis része a szánalmas helyzetnek.
lamentable (also: abject, lugubrious, mournful, piteous)
The balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
A több mint három éve tartó tárgyalások mérlege valóban siralmas.
The reality is that human rights in Russia are constantly under pressure and the state of democracy there is lamentable.
A valóság az, hogy Oroszországban az emberi jogok állandó nyomás alatt állnak és a demokrácia állapota siralmas.
Would the Commissioner agree that our record in controlling the import of timber from illegal sources is lamentable - simply dreadful?
Egyetért-e a biztos úr azzal, hogy az illegális forrásokból származó fabehozatal ellenőrzésével kapcsolatos teljesítményünk siralmas - egyszerűen szörnyű?
lamentable (also: piteous, regretful)
This is a lamentable state of affairs.
Ez sajnálatra méltó körülmény.

Context sentences for "lamentable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also find it lamentable that the rapporteur waters down the Commission's proposals.
Azt is sajnálatosnak tartom, hogy az előadó felvizezi a Bizottság javaslatait.
EnglishDaneel has a lamentable habit of keeping his best agents in the dark.
- Daneelnek megvan az a rossz szokása, hogy nem informálja a legjobb ügynökeit.
EnglishWhy holdes thine eie that lamentable rhewme, Like a proud riuer peering ore his bounds?
Miért szemedben e siránkozó nedv, Mint partjain felcsillanó folyam?
EnglishEvents must take their course, lamentable though they may be.
Bármilyen sajnálatos is, jöjjön, aminek jön-nie kell.
EnglishMost lamentable of all is the fact that women cannot benefit fully even from fundamental rights.
Mindezek közül a legsajnálatosabb az a tény, hogy a nők még a legalapvetőbb jogaikat sem gyakorolhatják teljes körűen.
EnglishNow, on the phone with her at a lamentable distance, Joe set aside his half-finished beer.
Miközben a kagylót a füléhez szorította és Beth tréfásan panaszos hangját hallgatta, Joe félretette a félig kiürült sörösüveget.
EnglishThings were now come to a lamentable height in the family.
Állapota most már nyomorúságosra fordult.
EnglishI think this is most lamentable, and indeed it is a slap in the face for the 80 million poor in the European Union.
Szerintem ez a legszánalmasabb, és az Európai Unióban élő több mint 80 millió szegény arculcsapásának tekinthető.
EnglishHowever, the scale of the disaster in Haiti is lamentable and its effects are still highly visible a year on from the earthquake.
A Haitiben bekövetkezett katasztrófa mérete azonban borzalmas, és hatásai még egy évvel a földrengést követően is érzékelhetőek.
English(PT) Mr President, Commissioner, with this proposal for a regulation, we are once again faced with a clear and lamentable exercise in Commission hypocrisy.
(PT) Elnök úr, biztos úr! A rendeletre irányuló javaslat ismét a Bizottság képmutatásának egyértelmű és sajnálatos példája.
EnglishIt is lamentable!
EnglishIn this European Year of Intercultural Dialogue, it is lamentable and unacceptable that Slovakia is acting in a manner that runs counter to European practice.
Sajnálatos és elfogadhatatlan, hogy a kultúrák közötti párbeszéd európai évében Szlovákia az európai gyakorlattal ellentétesen jár el.
EnglishChina has a lamentable history of executing more people than anywhere else in the world, including for so-called 'economic crimes'.
Kínában siralmasan hosszú hagyománya van a kivégzéseknek, ott több embert végeznek ki, mint bárhol másutt a világon, többek között úgynevezett "gazdasági bűncselekményekért”.
EnglishThe most lamentable example: the corruption of Pascal, who believed that his intellect had been destroyed by original sin, whereas it was actually destroyed by Christianity!
A legszánalmasabb példa Pascal tönkremenetele, aki azt hitte, hogy eszét az eredendő bűn rontotta meg, holott csak kereszténysége tette ezt vele!