"lane" translation into Hungarian

EN

"lane" in Hungarian

EN

lane {noun}

volume_up
lane (also: band, belt, list, ribbon)
Forty at the new bridge, they have the center lane closed.
A negyvenesen az új hídnál a felhajtó sáv lezárva.
He was doing eighty-five in the right outside lane.
Nyolcvanöttel haladt a jobb külső sáv fölött.
-Van egy tűzvédelmi sáv északra Terminustól.
Valaki menjen a White Beach köz 887-be.
White Beach köz 887.
lane (also: gut, mews, close, alley)
The lane opened on De Cazens Boulevard, the main drag of Las Olindas.
A sikátor a De Cazens Boulevard-ra, Las Olindas főútvonalára nyílt.
Or, more specifically, beneath this particular lane.
Vagyis pontosan ez alatt a sikátor alatt.
lane (also: field, line, orbit, run)
Here the marchers were at their thickest as they swirled around the entrance to the narrow lane leading to the base.
Itt volt a legsűrűbb a tömeg, amint kavarogtak a támaszponthoz vezető keskeny út bejáratánál.

Context sentences for "lane" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI passed a mailbox, a closed gate, and a lane that disappeared into the forest.
Elmentem egy postaláda, egy bezárt kapu és egy, az erdőbe vesző ösvény mellett.
EnglishLiz and the twins were at the top of the driveway, where it merged with Lake Lane.
Liz és az ikrek a felhajtó végén várakoztak, ott, ahol betorkollik a Tavi útba.
EnglishThe Camaro's headlights showed dense bushes on both sides of a narrow dirt lane.
A Camaro reflektora keskeny földutat szegélyező sűrű bokrokat világított meg.
EnglishGloria Lane pushed the door open until it hit a chair occupied by Oliver McAdoo.
Gloria Lane akkorát taszított az ajtón, hogy az nekikoccant Olivér McAdoo székének.
EnglishDisappointingly, the lane disappeared in the knee-high grass of an upper meadow.
Csalódására az ösvény egy magasabban fekvő rét térdig érő füvébe torkollott.
EnglishPatrick Redfern was still staring down at the beach where Lane had been standing.
Patrick Redfern még mindig a partnak azt a pontját bámulta, ahol az imént Lane állt.
EnglishAfter that little walk down memory lane... it was tourist time for yours truly.
A többé-kevésbé nosztalgikus helyek után, elérkezett az ideje a turista úticéloknak.
EnglishIt reached the top of the lane, approaching the cars parked in front of the mansion.
Az éppen odaért a füves dombtetőre, és megközelítette a ház előtt parkoló autókat.
EnglishI saw an ill-dressed vagabond in the lane yesterday evening, said Mr.
Láttam egy rosszul öltözött csavargót tegnap este az úton mondta Holder úr.
EnglishTo his left, the two-lane blacktop wound up into the hills for another couple of miles.
Tőle balra a kétsávos aszfaltút néhány mérföldnyire felkanyarodott a dombok közé.
EnglishThrough the front windows, I studied the lane leading into the windblown forest.
Az ablakokon keresztül megvizsgáltam a szélfútta erdőbe vezető ösvényt.
EnglishAs the men walked up the lane, each pulled down the zipper on his jacket.
Az emberek nekivágtak a földútnak, és közben lehúzták a cipzárat a kabátjukon.
EnglishThe sticker on the side reads: I BELONG TO DOUGLAS CAVELL, 19 MAPLE LANE, DERRY, MAINE.
Az öntapadóra ezt írták: ÉN DOUGLAS CAVELLÉ VAGYOK, MAINE, DERRY, JUHARFA UTCA 19.
EnglishHe walked to Edgware Road again, hailed a cab, and set off toward Park Lane.
Ismét az Edgware Roadra ment, beült egy taxiba; és a Park Lane felé indult.
EnglishShe'd gashed them on the gravel lane as she raced from the house toward Orlik's Ciuic)n.
Még a köves úton hasította föl őket, amikor a házból Orlik Citroenjéhez rohant.
EnglishFirst turning to the left, down the lane, Mrs. Astwell replied promptly.
Először forduljanak balra, és menjenek végig az ösvényen felelte Mrs. Astwell.
EnglishLucy followed the lane until it came out into a street of small houses.
Lucy továbbment, amíg ki nem ért egy alacsony házakkal szegélyezett kis utcára.
EnglishAt once two vans appeared through the trees, swerving around a curve in the lane.
Hirtelen két furgon bukkant elő a fák közül, és rákanyarodott a kapuhoz vezető bekötőútra.
EnglishIt was as we were walking up the lane to the bus on the way to the rally.
Akkor történt, amikor a fasoron át a buszhoz mentünk, ami a gyűlésre vitt bennünket.
EnglishThere's a song-writer down on Melody Lane I can swindle into helping me.
Tudja, él valahol a Dallam soron egy dalszerző, ebben talán hasznomra lehet.