EN

lapse {noun}

volume_up
I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
Nem tudom, hogy ez csak tolmácsolási hiba volt vagy a biztos úr tévedett-e.
lapse (also: passing, flying)

Context sentences for "lapse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is January, in time lapse, of people editing ... that's the earthquake.
Ez egy kicsit később, már januárban, az emberek szerkesztik... Ez a földrengés.
EnglishBy now, after a lapse of some years, she Was known all over the British Isles.
Most már, néhány év elteltével, mindenki ismerte őt a brit szigeteken.
EnglishIt was, however, brought to my attention today that there was a lapse in this communication.
Ma azonban tudomásomra jutott, hogy ebben a kommunikációban mulasztás történt.
EnglishWhat a shame that Congress would j;rill lu-t umnrivi fully for the intelligence lapse.
Kár, hogy a kongresszus nagyon meg fogja gyötörni a hírszerzési értesülések hiánya miatt.
EnglishHere's a time lapse of one of the time-lapse units being made.
Íme egy időzített felvétel az időzített felvételt készítő egység szereléséről.
EnglishOn that schematic picture, a sort of time-lapse picture, we're halfway.
Ezen a sematikus képen, ami egy amolyan időtlen kép, félúton tartunk.
EnglishIf that request is approved by a majority, the other two will lapse.
Ha ezt a kérelmet a többség elfogadja, a másik kettő tárgytalanná válik.
EnglishAs the authors are not present, Questions Nos 19 and 20 lapse.
Mivel a szerzők nincsenek jelen, a 19. és 20. számú kérdés tárgytalanná válik.
EnglishIn that little lapse perhaps my anger and my pain had flashed through.
Ebben a kis kirohanásban elárulhatta magát a haragom és a fájdalmam.
EnglishBut would Petey, with every reason to be cautious, have ignored the security lapse?
Vajon Petey-nek, akinek volt oka elővigyázatosnak lenni, elkerülte volna a figyelmét ez a mulasztás?
EnglishThere may be a momentary lapse of concentration, a human error.
Pillanatnyi koncentrációzavar, emberi mulasztás bármikor előfordulhat.
EnglishA breakdown, with insurrection by mechanicals, has caused this unfortunate lapse in domestic order.
- A mechanikus munkások kisebb lázadása, amely megzavarta a közrendet.
EnglishThere was that one lapse, true, but I was actually glad to see it.
Igaz, ott volt ez az egy megbicsaklás, de szinte örültem neki.
EnglishA lapse, and the young mans future path awaited him, deep-rutted and inevitable.
Egy apró félrelépés, és a jövő útja máris egyértelművé válik a fiatalember előtt nyílegyenes, mély, el nem ágazó.
EnglishThen, after a certain lapse of time, there was another murder under exactly the same circumstances.
Aztán, bizonyos idő elteltével, újabb gyilkosság történt, pontosan ugyanolyan körülmények közt.
EnglishIt's just a question to use some techniques like the time lapse.
Csak technikai kérdés az egész, föl kell gyorsítani az időt.
EnglishIt was as if some malign time-lapse photography were at work.
Mintha egy rosszindulatú időspirálba jutott fényképet néznének.
EnglishAs the questioners are not present, Questions 22 and 23 lapse.
A kérdésfeltevők távolléte miatt a 22. és 23. kérdés kimarad.
EnglishAnd it's been filmed under time-lapse, which is why you can see it moving.
És gyorsított felvétellel látható, ahogy mozog.
EnglishIt should also lapse when a design that does not have a replacement ceases to be manufactured.
Abban az esetben is meg kell szűnnie, ha olyan formatervezés gyártását szüntetnék meg, ami nem helyettesíthető.