"lassitude" translation into Hungarian

EN

"lassitude" in Hungarian

EN

lassitude {noun}

volume_up
That lassitude, he felt, was not really characteristic of the woman.
Ez a kimerültség egyáltalán nem volt jellemző Amy Folliatre.
Súlyos kimerültség vett rajta erőt.
She wandered back upstairs and stood at the window, wrapped in the lassitude of satiation.
Janice visszasétált az emeletre, és az ablakhoz állt; testén végigkúszott a kielégülést követő kimerültség érzése.
A sudden feeling of lassitude, of intense weariness, spread over Vera's limbs.
Vera tagjain hirtelen fáradtság, mérhetetlen gyöngeség ömlött el.

Synonyms (English) for "lassitude":

lassitude

Context sentences for "lassitude" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe could not otherwise account for the intense weariness and lassitude of her manner.
Mi mással lehetne magyarázni, hogy ennyire legyengült, ilyen kimerült.
EnglishTheir desperation and their lassitude intimidated him: he felt nothing was beyond them.
Elkeseredettségük és fásultságuk félelemmel töltötte el: tudta, hogy azokon túl nincs semmi.
EnglishUlan Dhor watched with a strange sense of weakness and lassitude.
Ulan Dhor különleges gyöngédséggel és gonddal figyelte.
EnglishHer eyes were brightening again; the lassitude was breaking.
Szeme ismét felcsillant, lankatagsága múlóban volt.
EnglishYour Highness, I noticed the absence of Princess Madouc at the leave-taking and went to inquire the reason for her lassitude.
- Felség, észrevettem Madouc hercegnő hiányzását a búcsúztatóról, és elindultam, hogy megtudjam az okát.
EnglishA group of idealistic lawyers in the Justice Department decided to do something about the government's lassitude.
Az igazságügy-minisztériumban egy idealista jogászcsoport úgy döntött, hogy tesz valamit a tehetetlen kormánnyal szemben.
EnglishT'sain closed her eyes in lassitude.
T'sain lehunyta a szemét kimerültségében.
EnglishBut in spite of her own lassitude and final indifference to the world at large, Michael's mother was always proud of Michael's ambition.
Ám Michael anyja minden lanyhasága és elhatalmasodó általános közönye ellenére büszke volt a fia ambícióira.
EnglishHe wondered at his lassitude.
EnglishThat jolted her up from the in-between place where she had been lying, not quite unconscious but deep in a post-shock lassitude, in a hurry.
Ez a felismerés nyomban kizökkentette félig tudatos, félig öntudatlan állapotából, amely elsősorban a sokk utáni teljes kimerültségből eredt.
EnglishMainly the troops were lulled into stuporous lassitude by the unchanging vibration of the aircraft, and the semi-dreaming state that came with it helped to pass the time.
A katonákat tespedt kábultságba ringatta a helikopterek állandó remegése, de így, félálomban legalább gyorsabban telt az idő.
EnglishThey then worked on his arms, pushing and prodding with a surprising force, causing a delicious sort of pain that quickly melted into a liquid lassitude.
Ezután a karjait vették kezelésbe, meglepő erővel nyomták, gyúrták, csipkedték az izmait, és olyan finom fájdalmat keltettek, ami gyorsan folyékony fáradtsággá változott.