"last will and testament" translation into Hungarian

EN

"last will and testament" in Hungarian

EN last will and testament
volume_up
{noun}

last will and testament (also: testament, will)

Context sentences for "last will and testament" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut all those mentioned by name in the great man's last will and testament were present.
De mindazok, akiknek a neve szerepelt a nagy ember akaratában, jelen voltak.
EnglishNow, we're here to read the last will and testament of Lucy Watkins.
Szóval, azért gyűltünk össze, hogy felolvassuk a végakaratát Lucy Watkins-nak.
EnglishMad Manfred had been past eighty when he made his Last Will and Testament.
Bolond Manfred nyolcvan múlt, amikor megírta a végrendeletét.
English...to deliver the essential elements in my last will and testament.
...hogy ismertesse a végrendeletem legfontosabb alapelemeit.
EnglishIt's as if I'm forever in the grip of Last Rites or dictating a Last Will and Testament.
Olyan, mintha belemerevedtem volna a haldoklók szentségébe, vagy mintha folyamatosan a végakaratomat diktálnám.
EnglishWas this in the nature of a last will and testament?
Csak nem a végét járja, hogy eképpen nyugtassa meg a lelkiismeretét?
EnglishThe Last Will and Testament of Colleen Janiece Barrow Birdsong.
Colleen Janice Barrow Birdsong végakarata.
EnglishShow me the last will and testament of old man Van Garrett.
Majd ha megmutatta Van Garrett végrendeletét.
EnglishI present to him a five-page document, the revised last will and testament for Miss Birdie, and he scans it quickly.
Átnyújtok Smootnak egy ötoldalas iratot, Miss Birdie átdolgozott végrendeletét, ő pedig gyorsan átfutja.
EnglishHe had chosen the coffin, paid for vault space, and made out his Last Will and Testament, but he had not thought of it as dying.
A koporsót kiválasztotta, kifizette a kriptahelyet, és elkészítette végakaratát és testamentumát, de nem úgy gondolt erre, hogy meghal.
EnglishA very good copy of these pages of Manfred's Last Will and Testament, all notarized in the year 1900, is framed and mounted on the living room wall.
A nappali falán ott lóg bekeretezve egy nagyon jó másolata Manfred végrendeletének, amelyet 1900-ban hitelesített a közjegyző.